Informace pro rodiče

Vážení rodiče,
máme pro Vás následující důležité informace:

 

ZÁPIS DO MŠ

Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2019/2020 naleznete na www.zapisdomszlin.cz

 

 

 

UZAVŘENÍ MŠ V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN 2019

MŠ Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace, 760 01 Zlín po projednání se zřizovatelem oznamuje, že bude během letních prázdnin uzavřena v termínu

od 15. 7. – 18. 8. 2019

 

      KAPACITA NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ JE JIŽ ZCELA ZAPLNĚNA 

 

 

 

 

FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD A DĚTÍ

náhradní termín – pondělí 20. 5. 2019

 

společná fotografie třídy                                                     1 ks vel. 13 x 18 cm –  35,- kč

foto jednotlivých dětí (sourozenců, kamarádů)                   1 ks vel. 10 x 15 cm –  20,- kč

 

Vaše požadavky na fotografování – počet společných fotek třídy a počet fotografií jednotlivých dětí (kdo s kým a kolikrát) nahlaste učitelkám ve třídě. Chceme fotit na zahradě, děti ze třídy Berušek v lese, nedávejte proto dětem příliš sváteční šaty, ani velké ozdoby do vlasů.

Fotit nás bude paní fotografka Renáta Přikrylová ze studia RED CAT.  Podívat se na její práci můžete na stránkách http://www.renataphoto.com/

 

 

 

 

INFORMACE KE ŠKOLE V PŘÍRODĚ

 

Škola v přírodě proběhne ve dnech 3. – 7. 6. 2019 v rekreačním středisku REVIKA ve Vizovicích.

Cena: 1600,- kč 

Zaplatit prosíme do 24. května 2019 přes č. účtu MŠ 1422572329/0800

VS: 1111, Poznámka: jméno dítěte + SVP

Paní učitelky Vám předají:

  • Závaznou přihlášku ke škole v přírodě
  • Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte ke škole v přírodě (vyplní lékař)

Tyto dokumenty prosíme předat do konce května

  • Potvrzení o bezinfekčnosti (předáte až v den nástupu na školu v přírodě)

 

Informační schůzka ke škole v přírodě proběhne

ve čtvrtek 23. května v 15, 30 h

Prosíme o účast rodičů všech přihlášených dětí

 

 

 

 

       KOMUNIKACE S MŠ PŘES MOBILNÍ APLIKACI EDUPAGE

 

Vážení rodiče,

ti z Vás, kteří měli zájem o komunikaci s naší MŠ přes mobilní aplikaci Edupage, jste v nedávné době obdrželi na svůj mail postup a návod a přístupovými hesly, jak si tuto aplikaci do svého mobilního telefonu stáhnout.

 

nyní již můžete tuto aplikaci využívat například pro:

  • omlouvání dětí
  • zprávy pro jednotlivé paní učitelky (ředitelku)

 

Přes tuto aplikaci Vám budou od nás zasílány veškeré zprávy a informace pro rodiče, které se objeví na informačních nástěnkách u jednotlivých tříd a webových stránkách, takže budete vždy včas informováni o tom, co se v MŠ děje, jaké akce se připravují, co si mají děti přinést atd.

 

POKUD SE CHCETE DO SYSTÉMU EDUPAGE PŘIPOJIT, STAČÍ PŘEDAT PANÍM UČITELKÁM VAŠI MAILOVOU ADRESU

                  PROGRAM NA MĚSÍC KVĚTEN 

 

 

CO ČEKÁ BERUŠKY ?

 

7. 5. Proč se pavouk nechytí do vlastních sítí – 9 h

edukační program studentů UTB učitelství pro MŠ (odchod v 8.30 h)

 

13. 5. Buďme kamarádi – 8,30 h

program v MŠ zaměřený na seznámení s různými formy handicapu u lidí (tělesný, zrakový, sluchový), s vyzkoušením speciálních pomůcek

 

14. 5.  FOCENÍ TŘÍD A DĚTÍ

v případě nepříznivého počasí, náhradní termín  20. května

 

14. 5. TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO MAMINKY – od 15,30 h

společné tvoření maminek a dětí (jednoduché šití ze starých záclon a látek, pod vedením profesionální švadlenky)

 

17. 5.  Preventivní vyšetření zraku (nahlášené děti) – od 8,30 h

 

22.5. Čarodějnické zpívánky – 10,40 hudební vystoupení v MŠ)

 

23. 5. Informační  schůzka ke škole v přírodě – 15,30 h

 

28.5. Kreslíme s výtvarníkem ( pan Lubomír Dostál) – od 10 h 

 

29.5. Já nic, já muzikant – 10,30 h (hudební pořad v MŠ)

 

31. 5. Karneval a dětský den na zahradě MŠ

 

 

FLÉTNA              každý čtvrtek 14.45 – 15.30 h (přihlášené děti)

ANGLIČTINA        každý pátek   14.45 – 15.30 h (přihlášené děti)

 

 

 

CO ČEKÁ  SLUNÍČKA?

 

13. 5. Buďme kamarádi – 8,30 h

program v MŠ zaměřený na seznámení s různými formy handicapu u lidí (tělesný, zrakový, sluchový), s vyzkoušením speciálních pomůcek

 

14. 5.  FOCENÍ TŘÍD A DĚTÍ

v případě nepříznivého počasí, náhradní termín  20. května

 

14. 5. TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO MAMINKY – od 15,30 h

společné tvoření maminek a dětí (jednoduché šití ze starých záclon a látek, pod vedením profesionální švadlenky)

 

17. 5.  Preventivní vyšetření zraku (nahlášené děti) – od 8,30 h

 

22.5. Čarodějnické zpívánky – 10,40 hudební vystoupení v MŠ)

 

28.5. Kreslíme s výtvarníkem ( pan Lubomír Dostál) – od 10 h 

 

29.5. Já nic, já muzikant – 10,30 h (hudební pořad v MŠ)

 

31. 5. Karneval a dětský den na zahradě MŠ

 

FLÉTNA              každý čtvrtek 14.45 – 15.30 h (přihlášené děti)

 

 

 

 

 PLATBA STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO INKASEM – OD BŘEZNA 2019

 

Vážení rodiče,

dle domluvy na informačních třídních schůzkách ze dne 10. ledna 2019 přecházíme na bezhotovostní platební styk plateb za stravné a školné prostřednictvím inkasa z Vašeho účtu u kterékoli banky.

Co je třeba pro to udělat?

Zadat povolení k inkasu ze svého účtu na účet naší organizace:

název: Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace

číslo účtu příjemce platby: 1422572329/0800

Limit jednotlivé platby inkasa: Kč 1500,-.

Nezadávat variabilní ani specifický symbol.

Stanovení horního limitu povolení inkasa:

a)      rodič se rozhodne pro možnost součtování plateb více strávníků (tj. součet plateb u sourozenců) a následnému stáhnutí jednou částkou ze stejného čísla účtu, hranice horního limitu povolení inkasa musí být součtem záloh všech strávníků  (např. 2 děti v MŠ, limit – záloha na každé dítě činí Kč 1500,- chtějí využít možnosti součtování plateb, pak konečný horní limit inkasa bude součtem záloh, tedy Kč 3000,-),

b)      pokud se rodič rozhodne, že chce, aby byly platby provedeny jednotlivě za každé dítě, pak horní hranice limitu inkasa na každé dítě bude zvlášť ve výši jedné zálohy, tj. 2x povolení k inkasu s hranicí  Kč  1500,-.

Počáteční datum účinnosti – datum povolení inkasa: 1. 3. 2019 (platba za školné a stravné bude strhávána z účtu vždy k 15. dni v měsíci).

Vítáme Vás v novém školním roce 2018- 2019

V rámci výchovně vzdělávacích činností nabízíme dětem nadstandardní aktivity, metodu dobrého startu a projekt Medvídek Nivea pro předškoláky, logopedii,   pohybové vyžití.

Přihlásit se můžete do následných aktivit, které začínají od září a října

  • Plavání
  • Flétna
  • Angličtina ( pokud se přihlásí celkem alespoň 8 dětí)

Zájem nahlaste ve třídách paní učitelce.