CO NÁS ČEKÁ V BŘEZNU?

CO ČEKÁ BERUŠKY?

 

5., 12., 19., 26. 3. PLAVÁNÍ 12.45-13.45 h (odchod z MŠ ve 12 h)

 

11. 3. DDM ASTRA JS Zlín, 9.00 h Medové povídání (výukový program zaměřený na život včel a jim příbuzným druhům. Děti se seznámí se světem včelstva a důležitostí v přírodě. Zjistí, jak včelky přispívají k tvorbě medu, který také ochutnají. V programu se střídají kreativní a pohybové aktivity)

15. 3. JARNÍ POHÁDKA v MŠ 9.00 h – zpívaná interaktivní hudební pohádka s kytarovým doprovodem

28. 3. Návštěva ZŠ Slovenská 8. 50 h – pouze děti, které jdou v dubnu k zápisu do školy

 

METODA DOBRÉHO STARTU 9.30 h – předškoláci, středa 1x za 14 dní

 

FLÉTNA              každý čtvrtek 14.45 – 15.30 h (přihlášené děti)

ANGLIČTINA    každý pátek   14.45 – 15.30 h (přihlášené děti)

 

 

 

CO ČEKÁ  SLUNÍČKA?

 

5. 3. Návštěva KNIHOVNY (pobočka Díly) 9.30h – Obrázky v dětských knihách – edukační program

15. 3. JARNÍ POHÁDKA v MŠ v 9.00 h zpívaná interaktivní hudební pohádka s kytarovým doprovodem

18. 3. DDM ASTRA JS Zlín 9.30 h – výstava zvířat – Malá ZOO

 

FLÉTNA každý čtvrtek 14.45 – 15.30 h (přihlášené děti)

 

 

 

                            NOVĚ  PLATBA STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO INKASEM – OD BŘEZNA 2019

Vážení rodiče,

dle domluvy na informačních třídních schůzkách ze dne 10. ledna 2019 přecházíme na bezhotovostní platební styk plateb za stravné a školné prostřednictvím inkasa z Vašeho účtu u kterékoli banky.

Co je třeba pro to udělat?

Zadat povolení k inkasu ze svého účtu na účet naší organizace:

název: Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace

číslo účtu příjemce platby: 1422572329/0800

Limit jednotlivé platby inkasa: Kč 1500,-.

Nezadávat variabilní ani specifický symbol.

Stanovení horního limitu povolení inkasa:

a)      rodič se rozhodne pro možnost součtování plateb více strávníků (tj. součet plateb u sourozenců) a následnému stáhnutí jednou částkou ze stejného čísla účtu, hranice horního limitu povolení inkasa musí být součtem záloh všech strávníků  (např. 2 děti v MŠ, limit – záloha na každé dítě činí Kč 1500,- chtějí využít možnosti součtování plateb, pak konečný horní limit inkasa bude součtem záloh, tedy Kč 3000,-),

b)      pokud se rodič rozhodne, že chce, aby byly platby provedeny jednotlivě za každé dítě, pak horní hranice limitu inkasa na každé dítě bude zvlášť ve výši jedné zálohy, tj. 2x povolení k inkasu s hranicí  Kč  1500,-.

Počáteční datum účinnosti – datum povolení inkasa: 1. 3. 2019 (platba za školné a stravné bude strhávána z účtu vždy k 15. dni v měsíci).

 

 

JARNÍ PLAVÁNÍ 

Od března 2019 bude probíhat další blok plavání pro předškolní děti. Pozor změna! Tentokrát se nebude plavat  v pondělí, ale plavání bude 6x v úterý a 2 x ve středu, ve stejném  čase od 12.45 – 13.45 h. Začíná se v úterý 5. 3. 2019. 

Přihlásit své děti můžete ve třídě Berušek. 

 

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018- 2019

V rámci výchovně vzdělávacích činností nabízíme dětem nadstandardní aktivity, metodu dobrého startu a projekt Medvídek Nivea pro předškoláky, logopedii,   pohybové vyžití.

Přihlásit se můžete do následných aktivit, které začínají od září a října

  • Plavání
  • Flétna
  • Angličtina ( pokud se přihlásí celkem alespoň 8 dětí)

Zájem nahlaste ve třídách paní učitelce.