Bezpečnost pro nejmenší 9.5.2024

Ve čtvrtek k nám zavítali příslušníci Městské policie Zlín s programem „Bezpečně pro nejmenší“. Program byl zaměřený na rizikové a nebezpečné situace, se kterými by se děti mohly setkat, jako například obtěžování cizí osobou, napadení psem, nalezení injekční stříkačky apod.. Situace byly s dětmi probrány a názorně ukázány, jak je řešit. Poté jsme se přesunuli ven na zahradu, kde se k nám připojily i děti ze Sluníček a podívali jsme se, jak probíhá zácvik nového policejního psa.