TŘÍDA BERUŠKY 🐞​

DSC_0201

Paní učitelky

Bc. Hana Pröschlová

Danica Holečková

Mgr. Veronika Wolfová

Asistent pedagoga

Mgr. Veronika Wolfová

Školní asistent:

Bc. Karolína Ševčíková

Omlouvání dětí

Nepřítomnost dítěte omlouvejte předem nejlépe přes aplikaci Edupage (zadejte omluvenku) nebo telefonicky na č. 577 438 872, nebo 737 482 882 (pouze sms) do 7.45 hodin!

Informace o třídě

Třída “Berušek” je tvořena 24 dětmi ve věku od 4 do 7 let. Našim cílem je, aby se děti v prostředí naší školky cítily dobře a byly spokojené. Rozvíjíme u dětí kladný vztah k přírodě pravidelným pobytem venku, na zahradě školy a v lese, kde při vzdělávání využíváme prvky lesní třídy. Předškoláci jsou systematicky vedeni k rozvíjení a procvičování všech dovedností potřebných pro úspěšný start v dalším vzdělávání.

Společně s tatínkem a maminkou si můžete vaše společné zážitky zapsat, nakreslit či nafotit do deníčku. Každé pondělí si s paní učitelkou a dětmi povídáme o tom, co všechno jste o víkendu zažili, kde jste byli a co nového jste se naučili.

Zvířecí mazlíček ve třídě berušek je želvička Uma, o kterou se všichni staráme a hrajeme si s ní.

Do naší třídy patří človíčci Fanda a Tázinka.

„Ahoj, holka v růžových šatech jsem já, Tázinka, a chlapeček, co má úsměv od ucha k uchu, je můj bráška Fanda. Jsme človíčci ze třídy Berušek a každý pátek se těšíme, že se proběhneme trochu po světě a navštívíme naše kamarády u nich doma.”

Důležité informace na začátek školního roku 2023/2024

 • Vstup do školy pomoci čipů bude rodičům umožněn v čase:
 • 6:00 –  8:15 hodin
 • 12:15 – 12:30 hodin
 • 14:30 – 16:30 hodin
 • Přivádějte děti do 8:00 hodin.
 • Při mimořádném pozdějším příchodu, odchodu (lékař), vždy dopředu informujte učitelku. Zazvoňte na zvonek a vyčkejte (věnujeme se dětem).

Co připravit do třídy?

 • papučky (s pevnou patou), vhodnou obuv na zahradu a do lesa, náhradní oblečení, pyžamo, pláštěnku, gumáky (papuče a boty si ukládejte dole do botníku u hlavních dveří)
 • čisté pyžamko předávejte paní učitelce (1x za 2 týdny) ve třídě při příchodu do MŠ
 • vlastní zdravá láhev na pití k zajištění pitného režimu – děti si každý den nosí s sebou svou láhev, o její hygienu dbá rodič, k dispozici je voda nebo čaj, která je dětem doplňována
 • holčičky – do skříňky hřebínek s gumičkou
 • pogumované napínací prostěradlo na matraci (děti které mívají nehody)

Všechny věci dětí je nutné podepsat – mohlo by dojít k záměně!

Nedávejte prosím dětem do skříňky žádné sladkosti, ani žvýkačky!

Co připravit do lesa?

 • pohodlné oblečení a bezpečnou (pevnou) obuv
 • batůžek (doporučujeme pevnější, co dětem drží na ramenou a má zpevněné záda)
 • podložku na sezení (může být i kousek karimatky)
 • láhev s pitím (láhev by měla být dobře uzavíratelná)
 • plastovou krabičku na svačinku (před odchodem ze školky děti dostanou každý ovocnou svačinku)
 • balíček papírových kapesníků
 • dětskou lupu a malý metr na měření

Omlouvání dětí

Nepřítomnost dítěte omlouvejte předem nejlépe přes aplikaci Edupage (zadejte omluvenku) nebo telefonicky na č. 577 438 872, nebo 737 482 882 (pouze sms) do 7.45 hodin!

 

POZOR! Dle zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), je povinností zákonným zástupců včas nahlásit a omlouvat každou nepřítomnost PŘEDŠKOLÁKA v mateřské škole!

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

V rámci projektu budou děti od října 1x za 14 dní (období říjen – duben) navštěvovat Sokolovnu, kde si zdokonalí své pohybové a motorické schopnosti a dovednosti.

Logopedická prevence a podpora

Hlavním cílem logopedické prevence je předcházet řečovým vadám u dětí předškolního věku prostřednictvím logopedických her a cvičení. S dětmi  budeme pracovat jak skupinově, tak individuálně v úzké spolupráci s rodinou.

 

Během září bude v mateřské škole probíhat logopedická depistáž. V případě potřeby bude dětem nabídnuta logopedická prevence v rámci mateřské školy, případně doporučena návštěva klinického logopeda.

Třídní fond

Peníze do třídního fondu budou vybírány BEZHOTOVOSTNĚ – převodem na účet školy.

Částka třídního fondu třídy Berušek je 1000,- Kč. Dle potřeby bude v průběhu roku vybírána další částka. 

číslo účtu MŠ: 1422572329/0800

uveďte KS: 3333

do poznámky: jméno a příjmení dítěte

ZAPLATIT PROSÍME DO 25. 9. 2023

Předplavecká výuka – od 12.9.2023 (8-10 lekcí)

Děti se učí základům plavání pod vedení profesionálních trenérů Plavecké školy Zlín. Blok plavání bude tvořit 8 lekcí, ve kterých se budou učit základům plavání, či se zdokonalovat ve svých plaveckých dovednostech. Děti budou dle úrovně svých dovedností rozděleny do několika menších skupinek.

Na plavání odchází děti společně s pedagogickým doprovodem ze školy po 12.00 h. Plavání bude probíhat v době 12.45 – 13.45 h. Rodiče si mohou své dítě vyzvednout po plavání ve 14 h, přímo v budově městských lázní (nahlásí ráno třídním učitelkám). Ostatní děti odchází společně s pedagogickým doprovodem zpět do mateřské školy (návrat cca ve 14.40 hodin).

Placení plavání  BEZHOTOVOSTNĚ – převodem na účet školy.

Cena za podzimní plavání je 90,- Kč/lekci. 

číslo účtu MŠ: 1422572329/0800

uveďte KS: 4444 

do poznámky: jméno a příjmení dítěte

ZAPLATIT PROSÍME DO 15.11. 2023