ZÁPIS DO MŠ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 SE BUDE KONAT DNE 13. 5. 2021 V ČASE OD 8 – 12 A 13 – 16 HODIN

Bližší informace o zápisech ve Zlíně, včetně seznamu mateřských škol najdete na plakátě ZDE.

Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol ve Zlíně dle Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech najdete ZDE

V TENTO DEN BUDE PROBÍHAT PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ

Žádost je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (khuk4rk)
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na: skolka@msslovenska.com (nelze jen poslat prostý email!)
  3. poštou na adresu školy 
  4. osobní podání – předáním ve škole: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte bude organizovat škola příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy

Při doručování žádosti o přijetí preferujeme předání bezkontaktní. Bezkontaktně je možné podávat žádosti v termínu 6.-13.5.2021, přičemž je rozhodující datum na razítku pošty.

Žádost o přijetí musí obsahovat lékařské potvrzení o očkování dítěte dle zákona. Dále je nutné přiložit prostou kopii rodného listu dítěte.

Pokud nemáte možnost využít žádnou z bezkontaktních možností, je nutné si v elektronickém systému rezervovat čas osobního předání Žádosti o přijetí. 

Registrace dětí online v elektronickém systému bude možná od 14. 4. do 11. 5. 2021

Elektronická registrace žadatelů o přijetí do MŠ a rezervace času osobního předání v MŠ probíhá zde:

www.zapisdomszlin.cz

  • podáním vyplněné žádosti zákonným zástupcem se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování
  • rozhodování bude probíhat na základě zveřejněných kritérií o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti, tj. do 12. 6. 2021.
  • seznam registračních čísel žadatelů, kteří budou přijati na základě podané žádosti (rozhodnutí o přijetí), bude zveřejněn na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě – vstupní dveře do MŠ
  • žadatelům jejichž registrační číslo nebude na zveřejněném seznamu a nebudou přijati bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, KTERÝ SE MĚL USKUTEČNIT KONCEM DUBNA, JE  Z DŮVODU SOUČASNÉ  EPIDEMIOLOGIKÉ SITUACE ZRUŠEN

 

PŘIJETÍ DÍTĚTE NA OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN 2021

ŽÁDOSTI  O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN 2021 SE BUDOU PŘIJÍMAT DNE 27. 5. 2021 OD 13 – 16 HODIN. 

Žádost o přijetí v období letních prázdnin ke stažení – Žádost o přijetí v období letních prázdnin