ZÁPIS DO MŠ

ZVEME VÁS NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DNE 23.4.2024 V ČASE OD 14.30-17.00 H ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 SE KONÁ DNE 14. 5. 2024 V ČASE OD 8 – 12 A 13 – 16 HODIN

Elektronická registrace žadatelů o přijetí do MŠ a rezervace času osobního předání v MŠ bude probíhat od 12.4. do 12.5.2024. Bližší informace o zápise najdete na  www.zapisdomszlin.cz

Žádost je možné doručit následujícími způsoby:

1. osobní podání – předáním ve škole: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte bude organizovat škola příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. V elektronickém systému

2. do datové schránky školy (khuk4rk)
3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na: skolka@msslovenska.com (nelze jen poslat prostý email!)
4. poštou na adresu školy

Žádost o přijetí musí obsahovat lékařské potvrzení o očkování dítěte dle zákona. Dále je nutné přiložit prostou kopii rodného listu dítěte.

  • podáním vyplněné žádosti zákonným zástupcem se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování
  • rozhodování bude probíhat na základě zveřejněných kritérií o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti, tj. do 13.6.2024.
  • seznam registračních čísel žadatelů, kteří budou přijati na základě podané žádosti (rozhodnutí o přijetí), bude zveřejněn na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě – vstupní dveře do MŠ
  • žadatelům jejichž registrační číslo nebude na zveřejněném seznamu a nebudou přijati bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí

Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol ve Zlíně dle Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech najdete ZDE

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme, případně po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem.

PŘIJETÍ DÍTĚTE NA OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN 2024

ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN 2024 SE BUDOU PŘIJÍMAT DNE 23. 5. 2024 OD 13– 16 HODIN. ŽÁDOSTI MŮŽETE PŘINÉST OSOBNĚ, ZASLAT DATOVOU SCHRÁNKOU NEBO POŠTOU, TAK ABY BYLY DORUČENY DNE 23.5.2024.

Žádost o přijetí v období letních prázdnin ke stažení zde: Žádost o přijetí v období letních prázdnin