ZÁPIS DO MŠ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 SE KONÁ DNE 11. 5. 2023 V ČASE OD 8 – 12 A 13 – 16 HODIN

Elektronická registrace žadatelů o přijetí do MŠ a rezervace času osobního předání v MŠ bude probíhat od 11.4. do 9.5.2023. Bližší informace o zápise najdete na  www.zapisdomszlin.cz

Žádost je možné doručit následujícími způsoby:

  1. osobní podání – předáním ve škole: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte bude organizovat škola příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. V elektronickém systému
  2. do datové schránky školy (khuk4rk)
  3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na: skolka@msslovenska.com (nelze jen poslat prostý email!)
  4. poštou na adresu školy 

Žádost o přijetí musí obsahovat lékařské potvrzení o očkování dítěte dle zákona. Dále je nutné přiložit prostou kopii rodného listu dítěte.

  • podáním vyplněné žádosti zákonným zástupcem se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování
  • rozhodování bude probíhat na základě zveřejněných kritérií o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti, tj. do 10.6.2023
  • seznam registračních čísel žadatelů, kteří budou přijati na základě podané žádosti (rozhodnutí o přijetí), bude zveřejněn na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě – vstupní dveře do MŠ
  • žadatelům jejichž registrační číslo nebude na zveřejněném seznamu a nebudou přijati bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí

Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol ve Zlíně dle Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech najdete ZDE

PŘIJETÍ DÍTĚTE NA OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN 2023

ŽÁDOSTI  O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN 2023 SE BUDOU PŘIJÍMAT DNE 18. 5. 2023 OD 8 – 16 HODIN. 

Žádost o přijetí v období letních prázdnin ke stažení zde: Žádost o přijetí v období letních prázdnin