Publicita – EU

Realizace projektu OP JAK: Šablony pro MŠ a ZŠ I

Číslo výzvy: 02_22_002

Název projektu: Šablony I v MŠ Slovenská 3660, Zlín

Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000116

Rozpočet projektu: 431 858 Kč

Termín realizace: 01. 09. 2022 – 31. 08. 2024

Aktivity projektu:

 

1. Školní asistent MŠ: Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

 

2. Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ: Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání MŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

– Dokument zde

Šablony I v MŠ Slovenská 3660, Zlín

byl spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000116

Cíl projektu: Posílení kvalitního a dostupného vzdělávání a služeb dětem ve škole prostřednictvím realizace aktivit projektu.

– Dokument zde

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín III.

byl spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je podpořit spolupráci škol, zřizovatelů a ostatních aktérů ve vzdělávání rozvíjením společného informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb v ORP Zlín a vyhodnocování přínosů této spolupráce.

– Dokument zde