Zvířátka se připravují na zimu 23.-27.11.2020

V posledních listopadových dnech jsme pokračovali tématem z předešlého týdne. Navázali jsme na to, co děti o přípravách zvířat na zimu již znají (a věřte, že některé děti toho vědí dost, je vidět, že si spolu doma o lese povídáte). Při hrách a činnostech motivovaných lesními zvířaty jsme rozvíjeli předčtenářské, předmatematické, pohybové a hudební dovednosti, výtvarný a grafomotorický projev dětí.

Pondělí vyprávění patřilo ježkům, zopakovali jsme si, čím se ježek živí a co musí udělat pro to, aby se připravil k zimnímu spánku. Zahráli jsme si pohybovou hru o ježkovi s rytmizací, děti malovaly ježky temperovou barvou (kolem nich pak nalepily listí jako postýlku), nejmladší děti otiskovali bodliny vidličkou namočenou v barvě a předškoláci pomohli ježkovi najít cestu v labyrintu, Před odpočíváním jsme si poslechli pohádku O línem ježkovi Vendelínovi a v krátké video ukázce přes dataprojektor jsme se podívali do záchranné stanice a dozvěděli jsme se, jak můžeme malým ježkům pomoct. Podívat se můžete i vy, kliknutím.

Veverka nás provázela úterním dnem, zkoušeli jsme napodobit její mrštnost při skákání po obou i jedné noze, přeskoky přes překážky, seskoky z lavičky a lezením tunelem (pro nás domečkem v dutině stromu). Házeli jsme kostkou a počítali, kolik oříšků si každá veverka odnese do své spižírny, vykreslili omalovánku veverky, starší děti trénovali vystřihování, předškoláci dokreslovali veverce potravu dle zadání.

Od středy až do konce týdne byli u nás na návštěvě medvědi a další lesní zvířata. Nevěříte? Děti si totiž přinesly své plyšové kamarády a knihy o lesních zvířatech z domu a pěkně se o ně ve školce staraly. Prohlíželi jsme si společně obrázky a povídali si, co vidíme, čím se zvíře živí, kde bydlí, pojmenovávali jsme samici, samce a mláďata, zkuste s dětmi procvičovat i doma, moc je to bavilo.. Rodičům děkujeme za bezvadnou spolupráci.

S medvědy jsme si užili spoustu legrace, cvičili jsme s nimi prostorové pojmy (před, za, nad, za apod.), hráli pohádku O třech medvědech, ve které jsme si procvičili stupňování (např. velký – menší – nejmenší) medvědy jsme malovali, vyráběli medvědí masku, předškoláci dokreslovali druhou polovinu obrázku, medvědy uspávali ukolébavkou:

” Halí belí, zvířátka, chystejte si doupátka,

slunce už je unavené, vítr černé mraky žene. 

Bude zima, bude hlad, do pelíšků jděte spát.”

V pátek předškoláci trénovali najít podle obrázků (poté samostatně vymyslet) opaky např. den x noc, nízký x vysoký, v Metodě dobrého startu procvičili v rytmu zpívání písně Pod naším okýnkem změny směrů tahů kolmé a rovné čáry. Pracovní listy, ve kterém si předškoláci kromě jiného mohou procvičit i další grafomotorické prvky zuby a horní smyčky najdete zde.

Děti se celý týden moc snažily a byly moc hodné (dobře už totiž ví, že brzy bude chodit nadělovat Mikuláš, takže radši pro jistotu…). Odměnou pro ně bylo sledování prvního příběhu z večerníčkového vyprávění Méďové – “Jé, oni jsou opravdoví!?”  Děti byly nadšené – medvědi a ve školce na stěně.

Krásný skoro již zimní čas, kdo může, šup do pelíšku.