Zvířátka se chystají na zimu 14.-25.11.2022

V těchto dvou týdnech se nabídka vzdělávacích aktivit a her inspirovala přirozeným děním v přírodě – přípravou zvířat na nadcházející zimní období. V komunikačním kruhu jsme si povídali o lesních zvířatech, pomocí obrázků děti zvířata poznávaly a určovaly, v jakém úkrytu budou odpočívat (díra, nora, pelíšek, budka, hromada klacků, listí,…) a zda budou v zimě spát. Pomocí obrázkové mapy děti přiřazovaly zvířata do míst, kde žijí (v zemi, na povrchu – les, louka, ve vzduchu).

Opakovali jsme názvy všech ročních období a jejich charakteristické přírodní děje a také  připomínali jednotlivé dny v týdnu (časová orientace). Děti se prostřednictvím vyprávění seznámily s pohádkou Boudo, budko, kdo v tobě přebývá, kterou si s pomocí plošných loutek několikrát zahrály.  Další oblíbenou činností byly hudebně pohybové hry – Na ježka, Na zajíčka, Běží myška, Na medvěda, Na hlídače, Na veverky. S doprovodem klavíru jsme zpívali nám již známé písně s podzimní tématikou: Pod naším okýnkem, Vyletěl si pyšný drak, Vlaštovičko leť, Běží liška, Dupy, dupy. 

Jemnou motoriku děti rozvíjely při práci s plastelínou, modelovaly ptáčka (tvořily kouli a váleček), lepily papír, tiskaly razítka se zvířaty. Grafomotorické dovednosti procvičovaly v uvolňovacích cvičeních (let ptáčka, kruhy kolem veverky, šikmé a vodorovné čáry, horní oblouk). Zrakové vnímání a paměť si děti procvičily při vyhledávání a určování stop zvířat. Při preventivních logopedických chvilkách jsme se zaměřili na správnou techniku dýchání – nácvik správného dýchání nosem do bříška (balónek se nafukuje, vyfukuje).  Děti porovnávaly dvě skupiny (méně x více), počítaly zvířata na omalovánce, poznávaly a pojmenovávaly barvy. Při pobytu venku jsme pozorovali padající listí, skládali jsme z nich obrázky, navlékali je na nit. V lese stavěly děti domečky z přírodnin (klacíky, kůra, šišky), na zahradě hrabaly a zametaly listí.

S Toulavou kytarou za námi přijel hudebník pan Martin Zábranský, který dětem představil různé hudební nástroje, děti je pojmenovávaly a poznávaly podle zvuků (kytara, foukací harmonika, tamburína, buben). Společně jsme si s hudebním doprovodem zazpívali známé lidové písničky, např. Prší, prší, Holka modrooká, Skákal pes, Já mám koně, Pyšný drak, Tři čuníci, … a tancovali taneček na písničku z Večerníčku Byla jednou koťata Kdo a kdo a kdo to je (k poslechu, zpěvu i tanci si ji můžete pustit zde).

Navštívili jsme také generální zkoušku vánočního vystoupení starších dětí ze třídy Berušek a byli jsme tak první diváci, kteří představení viděli (další den už bylo vystoupení pro rodiče). Moc se dětem líbilo a motivovalo je k pilnějšímu nácviku besídky, kterou společně připravujeme.

V pátek před prvním adventní nedělí jsme si povídali o začínajících přípravách na Vánoce (úklid, pečení cukroví a perníčků, výzdoba oken a domů, vyzdobené město). S přípravami jsme také začali, děti vyráběly papírový adventní věnec se 4 svíčkami. Dovnitř kruhu lepily proužky papíru,  věnec vytvořily otiskováním zelené barvy po obvodu kruhu.