Život v trávě 22.-26.5.2023

Blíží se konec měsíce května a než začneme s dětmi výletovat a těšit se na prázdniny, čeká nás práce s diagnostikou iSophi, která je určena pro individuální práci učitele s dítětem a je zaměřena na zjišťování úrovně dovedností v těchto oblastech:

 • Grafomotorika
 • Předmatematické představy
 • Prostorová představivost
 • Časová orientace
 • Zrakové vnímání
 • Sluchové vnímání
 • Verbální myšlen
 • Sociální porozumění
 • Sebeobsluha
 • Jemná motorika
 • Hrubá motorika
 • Pozornost
 • Řeč

Celý týden jsme si také povídali o životě hmyzu – jeho důležitost v životě člověka, názvy jednotlivých broučků, motýlů, housenek, pavoučků a berušek, jejich typických znaků a užitečnosti v přírodě.

V závěru týdne děti navštívily Golden Apple Cinema s promítáním filmu pro děti “Websterovi ve filmu” o pavoučí holčičce Lili Websterové, která se svými rodiči, bratrem a čipernými prarodiči žije v kokonu nad výtahovou šachtou a zažívá neobyčejná dobrodružství.