Zima je tu, karneval 17-21.1.2022

Venku mrzne a zima je na svém vrcholu. Týden jsme začali motivační pohádkou O ptáčcích,
kteří měli hlad. Děti si zopakovaly, kteří ptáci odlétají do teplých krajin, a o které by se v zimě
měly starat. Třídily je podle obrázků, podstatných znaků a zvuků. Hráli jsme různé smyslové hry,
například se zavřenýma očima děti určovaly podle chuti různé pochutiny – jablíčka, rozinky,
sušenky…a přemýšlely, zda jsou vhodné pro ptáky a proč. Pak si zahrály na Popelky a ve
skupince je třídily na vhodné a nevhodné. Pohybovou hru Usnul vrabec určitě hrají i doma.
Předškoláci určovali podle obrázků bobuloviny, obiloviny a semínka, pracovali na úkolech
v pracovních listech. Mladší děti vytvořily hnízda pro ptáčky pomocí semínek a učily se
pracovat s barvou. Starší děti ptáčka obkreslily a vystřihly. Následovala technika trhání a
lepení na malbou přichystaný tácek.
Své poznatky si děti procvičovaly v didaktických hrách i na interaktivní tabuli.
V předmatematických dovednostech probíhalo třídění, přiřazování, určování pořadí, počítání,
určování pojmů před, nad, po, vedle a prostorová orientace na velké a malé ploše.
Děti se naučily píseň Huboval vrabčák s rytmizací a pohybem. Zvládly tleskat do pomlk a
zpívat ve skupinách.
Veškeré týdenní snažení jsme ukončili v Sokolovně. Spousta prostoru k pohybu a cvičení udělalo  dětem velkou radost.

Venku si můžete zahrát pohybovou hru. Děti vás ji naučí 
“Foukám, studím, ratata, nastydnete mrňata.
My se zimy nebojíme, my si s tebou poradíme.”

Během posledních společných dnů jsme si s dětmi užívali hračkové dny a s velkým nadšením i karneval. Na rozloučenou přidáváme ještě pár fotek z karnevalu a posíláme obě velkou pusu.

Pěkné zimní dny přejí paní učitelky Magda a Lenka.