Zdravý jako rybička 26.-30.9.2022

Téma – zdraví provázelo vzdělávací i herní aktivity také posledním zářijovým týdnem. V námětových hrách se děti hrály na doktory, nakupovaly zdravé potraviny, jemnou motoriku a souhru obou rukou si procvičily při krájení ovoce a tvoření ovocných špízů ke svačince. V rámci grafomotorických cvičení jsme se zaměřili na uvolňovací cviky zápěstí, krouživými pohyby na velkém formátu (nejdříve v kleče na zemi) děti zkoušely voskovkou kreslit jablíčka (motáním klubíček). Poté si malování jablíček vyzkoušely štětcem a temperovou barvou.

V rámci Projektu zdraví dětem (bližší informace zde), čekalo na děti v úterý interaktivní naučné představení Zdravík a zvířátka z kouzelného lesa. Paní lektorka spolu se svým kamarádem maňáskem Zdravíkem seznamovala děti se zdravým způsobem života – jíst ovoce, zeleninu, nepřejídat se a sportovat. Vyprávěný příběh naučného pořadu zavedl děti také na farmu, k rybníku a do lesa. Děti si zopakovaly, jak se v lese chovat, kde jaká zvířátka žijí, čím se živí, určovaly názvy zvířat pro samce, samici a mládě. Pracovaly ve skupinách, třídily zvířátka dle obydlí, napodobovaly je pohybem a zahrály si různé pohybové hry. Společně jsme si povídali, jak je důležité přírodu chránit a neznečišťovat ji.