ZÁPIS 2024 – ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v posledním znění, se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. V zákonné lhůtě, dne 24.5.2024 zveřejňuje ředitelka školy seznam přijatých dětí a to jednak na webových stránkách školy a také na vstupních dveřích do budovy školy.

Seznam přijatých žadatelů k předškolnímu vzdělávání v pdf ke stažení zde.

 

Co dále?

  • Rodiče přijatých dětí žádáme o zaslání písemného sdělení zda nastoupení (případně nenastoupí) jejich dítěte do Mateřské školy Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace. Sdělení zašlete na email: skolka@msslovenska.com v termínu do 31.5.2024. 
  • Rozhodnutí o nepřijetí si mohou rodiče vyzvednout v budově MŠ osobně do vlastních rukou v termínu od pondělí 27.5. do pátku 31.5.2024 mezi 6.30 – 16.00 hodinou. Poté budou rozhodnutí o nepřijetí zaslány na adresu trvalého bydliště zákonného zástupce uvedeného v žádosti o přijetí.
  • Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se uskuteční dne 25. 6. 2024 od 16:15 hodin, účast alespoň 1 rodiče nutná (bez přítomnosti dětí). Dokumenty a informace potřebné k nástupu do MŠ obdrží rodiče přijatých dětí na této schůzce. 
  • ADAPTAČNÍ ODPOLEDNE – program pro nově přijaté děti a jejich rodiče připravujeme na dny 2., 9., a 11.7. 2024 v čase od 14.30 – 16.00 hodin. O programu budou rodiče informování na schůzce.

Bc. Hana Pröschlová, ředitelka školy

Dne 24.5.2024