Voda kolem nás 26.-30.4.2021

Když se řekne voda, co tě napadne? Touto otázkou jsme otevřeli opravdu velmi obsáhlé téma, kterému jsme se věnovali téměř po celý týden.

Hned v pondělí se nám podařilo vytvořit plakát, kde jsme zaznamenali písmeny, slovy, kresbou i obrázky co si děti představují pod pojmem voda.

Vodu jsme šli také objevovat do terénu. Po cestě do lesa k tůňce jsme ji  hledali všude kolem nás. Fotografie v galerii dosvědčí, že se voda nachází na opravdu spoustu místech. Život v ní jsme však našli až v tůňce. kde se nám podařilo vylovit pár pulců, které jsme si na jeden den vypůjčili z jejich přirozeného prostředí, na prozkoumání do třídy. Pro některé děti bylo pozorování tak zajímavé, že projevily zájem se k tůňce následující den vrátit a objevovat více života ve vodě.

Vodní svět a představy o něm děti též výtvarně ztvárnily, originalitou každého  obrázku se můžeme kochat po nějakou dobu v šatně na nástěnce. Vodu jsme dále pak poznávali na všechny možné způsoby, a to například rozeznáváním zvuků vody,  ochutnáním různých příchutí, nebo taky procvičením. dechu v bublinkové vodě. O koloběhu vody, jsme shlédli krátký příběh na naší interaktivní tabuli. Připomenuli jsme si, jak se u vody chováme a co do ní v žádném případě nepatří. Podařilo se nám též vytvořit si vlastní čističku vody. Taky jsme zařadili konstruktivní činnosti, které mají v oblibě hlavně chlapci a stavěli z různých stavebnic mosty přes řeku Dřevnici.

Tento týden nám vyšlo dokonale počasí, tudíž k nám mohl přijet vynikající pan Taraba, aby nám zahrál divadlo venku. Příběh “O skřítkovi Vítkovi a mlsném autíčku” děti velmi zaujal, písničku “Jedu si to stovkou s malinovkou” jsme si prozpěvovali ještě další dny.

Závěr týdne však patřil čarodějnicím……na zahradě nás čekali úkoly od kočky Elvíry a čarodějnice Madly. Po úkolech následovalo pár čarodějnických pokusů. Nakonec jsme se rozloučili i s naší čarodějnicí a společně sní spálili všechno zlé co nás trápí. Nechyběla ani diskotéka a tancování. Jako na každé párty jsme měli taky něco dobrého k snědku, zkoušeli jsme si opékat jablíčka a marschmellow, moc nám to chutnalo. Úplně nakonec ale přiletěla na koštěti tajná zpráva, a to že je na zahradě ukrytý ještě poklad. Ten se nám ve chvilce podařilo najít a každý si za dnešní čarodějné úkoly vysloužil medaili, diplom a kousek sladkého pokladu.

Snad se děti, které s námi ještě nějakou dobu nemohou trávit čas alespoň potěší fotkami kamarádů. Pokud budete mít chuť, připravili jsme pro vás také pracovní listy, které naleznete zde, ale udělalo by nám i  velkou radost, kdyby jste si našli čas a zašli se podívat do lesa k tůňce na pulce, možná  se vám též po cestě podaří vyfotit místa, kde uvidíte vodu zase vy.

Mějte všichni krásný víkend