Veselé Velikonoce 3.-6.4.2023

K největším oslavám jara patří Velikonoce, proto jsme si s dětmi tento týden povídali o tomto nadcházejícím svátku. Děti se dozvěděly, jaké tradice a zvyky se váží k Velikonocům, proč tyto svátky slavíme a proč jsou pro naši zemi tak důležité. Celý týden se nesl v duchu velikonočního veselí. Každý den děti chodily do mateřské školy v barevném oblečení podle Pašijového, neboli Svatého týdne.  Patřičný den se děti seznámily s významem dne, a dokonce nám i paní kuchařky připravily „barevné“ jídlo podle barevného dne. Děti se naučily písničku „Velikonoční“ a rovněž jsme zopakovali velikonoční koledy. V průběhu týdne byly pro děti připraveny tematické aktivity, které rozvíjely jejich schopnosti a dovednosti.

Všem přejeme příjemné prožití Velikonoc.