Velikonoční tvoření 30.3.2023

Děkujeme všem rodičům i prarodičům, které neodradilo nepředvídatelné aprílové počasí a přišli za námi ve čtvrtek 30. března 2023 na velikonoční tvoření s úklidem školní zahrady. Přestože nás ze zahrady do třídy vyhnal po chvilce déšť, stihli jsme díky několika obětavým tatínků, maminkám a také prarodičům uklidit další část větví z pokácených stromů a vyhrabat kamínky z trávy na dopadovou plochu pod velký hrací prvek.

V teple třídy, se sluníčkovou náladou a pohodovou atmosférou jsme pokračovali v tvoření nejrůznějších velikonočních dekorací a malování kraslic. Maminkám a babičkám patří velký dík za přinesené skvělé občerstvení a panu Černému děkujeme za tekutý sponzorský dar – ovocné pití pro všechny děti.