Velikonoce 4.-8. 4. 2022

K jarním měsícům neodmyslitelně patří svátek Velikonoce. Proto jsme si první dubnový týden začali s dětmi o tomto svátku povídat.  Povídali jsme si, jaké zvyky a tradice se k tomuto svátku vážou, a proč je slavíme. Představili jsme si tradiční symboly a povídali jsme si o zvířatech a jejich mláďatech, které se pojí s Velikonocemi. V pondělí jsme si představili slepici, kohouta a kuřátko. Starší děti malovaly kohouta vodovými barvami, mladší děti tupovaly houbičkou slepičku a učily se namalovat kuřátko, pomocí kterého jsme procvičili grafomotorické cvičení. Všechny děti ví, že slepice žijí v kurníku, proto jsme slepicím společně vytvořili 3D kurník.  V úterý předškolní děti procvičovaly grafomotické cviky, kdy kreslily vlnu ovečce a stříhaly pro ni trávu. Mladší děti lepily vlnu (vatu) ovečce a dle fantazie dokreslily pozadí. V ranních hrách mohly děti procvičovat předčtenářskou (skládání slov, slabikování, prohlížení si encyklopedií) a předmatematickou gramotnost (počítání vajíček, skládání podle velikosti, logická řada). Pomocí labyrintu zdokonalovaly prostorovou orientaci, kdy se učily orientovat v „mapě“ a chodily po vyznačené trase. Dále děti stavily farmu pro zvířata, které zde mohou žít. V následujících dnech nás čekaly rovnou dvě oslavy. Ríšanek a Natálka přinesli dětem do školky občerstvení a na školní zahradě v altánku jsme si udělali netradiční oslavu. Dětem se moc oslava líbila a tímto děkujeme maminkám a dětem za zpříjemnění aprílového počasí. Na školní zahradě jsme zasadili osení, které každý den zaléváme a doufáme, že nám do Velikonoc vyroste.

V rámci tělovýchovné chvilky jsme si zahráli pohybovou hru „Ovce a vlk“ a „Tiše děti, ovce spí“, cvičili jsme zdravotní cviky s květinou a zatančili s písničkou „Starý farmář farmu měl“. Děti se naučily písničku „Velikonoční“ a opakovali jsme písničku „Pásla ovečky“. Poslechli jsme si vážnou hudbu „Tanec kuřátek ve skořápkách“ od  M. P. Musorgskij a povídali jsme si, co asi kuřátka dělala. Ve středu předškolní děti měly v odpoledních hodinách plavecký kurz. Ve čtvrtek jsme shlédli divadelní představení Maxipes Fík ve velkém divadle ve Zlíně. Představení bylo plné veselých písniček, vtipných scén a děti si představení moc užily. V odpoledních hodinách proběhlo „Velikonoční tvoření“ na školní zahradě mateřské školy. Děti si se svými rodiči vytvořili veselý květináč s velikonočním osením, zápich s vajíčkem do květináče nebo věneček se zajíčkem. Nezapomněli ani na pobyt na čerstvém vzduchu, pravidelně jsme chodili ven a byli jsme v lese.

Paní učitelka Barča