Ve školce je prima 25.-29.9.2023

Poslední zářijové dny jsme si užívali nádherného babího léta. Trávili jsme co nejvíce času venku, v nedalekém lese nebo na zahradě. Děti se hrály s přírodninami, ze kterých tvořily domečky, bunkry, hledaly podzimní plody, zvládly i delší pochod lesním terénem. Se zakrytými oči podél natažené gumy děti procházely pomocí kamaráda-navigátora mezi stromy. Vyzkoušely si, jak je těžké pohybovat se, když je někdo slepý a nevidí.

Ve třídě byla nejoblíbenější námětová hra – “Na školu”. Z kartonových cihliček si postavily lavice i židle, zvolily si pana učitele (učitelku), kteří jim zadávali úkoly. Krásně se dovedly při této hře domlouvat a spolupracovat.

paní učitelka Hanka