Ve školce je prima 18.-22.9.2023

Tento týden byla Berušek plná třída. Při hrách a vzdělávacích aktivitách jsme se zaměřili na upevňování společně domluvených pravidlech, tak aby všem bylo ve školce dobře. Pomocí smajlíků- (spokojený, smutný, rozlobený) děti přiřazovaly kolíčky se svou značkou k jednotlivým symbolů emocí (emoční semafor) a vyprávěly, proč si ho vybraly. V pondělí si vždy povídame o zážitcích z vikendu, v patek si říkáme na co téšíme. Další oblasti rozvoje děti byla hrubá i jemná motorika, grafomotorika, předškoláci si procvičili koncentraci, výdrž a zrakové vnímání pri vyhledávání rozdílů mezi 2 obrázky. Děti si sami vymyslely hru – Na školu, kterou se bavily 2 dny. Postavily si lavice a židle, v roli pana učitele- učitelky se střídaly, dávaly dětem různé úkoly. Byly jsme plavat a 2x strávili dopoledne v lese.
Bylo nám všem opravdu prima.
Pěkné dny  přeje všem paní učitelka (ředitelka) Hanka