Včely 24.-28.5.2021

Poslední květnový týden jsme společně postupně přicházeli na to, co o včelách již víme – kde bydlí, jaké druhy včel v úlu žijí, jak se včela postupně vyvíjí, proč jsou včely tak důležité, co (kdo) je ohrožuje, co potřebují k životu, co tvoří a staví, kdo se o ně stará. Mnoho dalších zajímavostí o včelách jsme zjistili z obrázků, encyklopedií a knih.

Praktickými činnostmi si děti vyzkoušely, co znamená, když se o někom říká, že je: “pilný (pracovitý) jako včela”. Létaly z květiny na květinu, sbíraly a přesýpaly pyl, stavěly úly a plástve z PET víček, dřívek a různých stavebnic. V logopedickém cvičení různou intenzitou (silně, slabě, na jeden nádech co nejdéle, přerušovaně) zkoušely napodobovat bzučení včelích křídel.

Při zpívání písně Včelka si děti ve dvojicích procvičily rytmizaci a hru na tělo, s doprovodem klavíru zpívaly písničku z příběhů Včelích medvídků Na políčku v jetelíčku, vývojové stadia včely si opakovaly při skládání puzzle, uvolnění ruky (kudy letí včela ke kytce a dokreslování druhé poloviny včely) trénovaly v grafomotorických cvičení. Včely děti kreslily tuší do podkladu z otisknuté bublinkové fólie. Starší děti luštily sudoku a zkusily si vyrobit včelu omotáváním vlny na kartón, z papíru vystřihly a dolepily křídla, hlavu a dokreslily detaily.

Pracovité byly děti i venku. Na zahradě měly velkou radost z nové míchačky a sad zednického náčiní, v lese a na zahradě hledaly a pozorovaly včely, čmeláky, mravence a další drobné živočichy. Ve čtvrtek k nám po dlouhé době zavítala s divadelním představením s názvem Včelí královna naše oblíbená paní herečka Míša. Pohádku vydržely napjatě sledovat a s velkou chutí se na vyzvání zapojovaly do hraní příběhu.