Vánoční přání a poděkování

Milí rodiče,

dovolte mi, abych Vám poděkovala za Vaši přízeň, sponzorské dary finanční i hmotné. Velmi si vážíme každého i sebemenšího daru a nabídnuté pomoci. Děkujeme také za vánoční dárečky a za to, že o naši školku pečujete, tak jako my s láskou pečujeme a staráme se o nejcennější poklad, vaše – naše děti.

za kolektiv MŠ přeje klidné svátky Vám i Vašim blízkým
Hana Pröschlová