Vánoce přicházejí 13.-17.12. 2021

Třetí adventní svíčku jsme zapálili u příběhu o Betlému, který jsme následně dramatizovali. Děti si zahrály na pastevce, Tři krále a svými rolemi ztvárnily cestu do Betléma. Na cestu si zpívaly vánoční písně. Při stříhání, malování a obtiskování si upevňovaly jemnou motoriku, pečlivost. Vyrobily si kapry a znázornily vánoční tradici krájení jablíčka. Slavnostně jsme společně nastrojili stromeček a připravili stolečky pro vánoční tabuli. Děti celý týden dotvářely dárečky pro rodiče a připravená přáníčka poslaly svým příbuzným.

Při hraní se svými hračkami si vytvářely skupiny kamarádů a podařilo se jim postavit velkolepé stavby. Děvčata připravila v kuchyňce vánoční hostinu. Navštívila nás muzikoterapeutka se svými hudebními nástroji a pomohla nám uvolnit se a prožít si další vánoční den v příjemné atmosféře. Oslavy narozenin se dětem vyvedly a popřáli jsme jim hodně štěstí a zdraví.

Vánoční písně, říkadla, koledy a básničky jsme pro rodiče úspěšně natočili. Děti i paní učitelky byly na chvíli čertice a čerti. Všichni doufáme, že se vám bude náš dárek líbit.

Pracovní listy