V lese 17.-21.10. 2022

V uplynulém týdnu jsme si s dětmi  povídali o podzimu a o všem, co s ním souvisí. Děti navštívil skřítek Podzimníček, který jim přiblížil jeho práci v lese a provedl je blízkým okolím. Děti si osvojily názvy přírodnin, sbíraly a pozorovaly barevné listy, a dozvěděly se, proč se listy zbarvují. K tomuto povídání byly připraveny i aktivity a pohybové hry, pomocí kterých jsme dětem přiblížily tuto oblast, a rozvíjely tak jejich dovednosti (lepení listí, pracovní listy zaměřené na předjazykovou gramotnost, orientace v prostoru). Děti si zacvičily s lístečkem, poté jsme si procvičili naše dechové schopnosti. Děti se seznámily s básničkou „Ježek Bodlinka“ a naučily se píseň „V lese“, kterou pomocí dřívek ozvučně doprovodily. 

Ve čtvrtek děti shlédly divadelní představení „Pohádky z pařezové chaloupky“ na Malé scéně. V pátek jsme tradičně navštívili Sokolovnu, kde děti zdokonalovaly své pohybové dovednosti (hrály pohybové hry, cvičily s míčem, hrály hry s padákem nebo skákaly na trampolíně).