Uzavření mateřských škol od 1.-21.3.2021

Vážení rodiče,

na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření, vláda omezuje provoz mateřských škol, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole v období od 1. – 23. 3. 2021. 
Bližší informace a další přehled přijatých krizových opatření najdete zde

V provozu bude ve Zlíně pro děti rodičů pracujících ve zdravotnictví a v integrovaném záchranném systému Mateřská škola Slínová 4225. Kdo z rodičů by potřeboval umístit děti, kontaktujte její ředitelku, paní Mgr. Zuzanu Malaníkovou tel.: 776 456 451, E-mail: reditelka@ms-slinova.cz

Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol najdete zde

 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

V Doporučení pro vzdělávání distančním způsobem v mateřské škole vydaném MŠMT dne 1.3.2021 je kromě jiného uvedeno i doporučení ke stravování. Dovoluji si Vám tento odstavec zaslat k přečtení.

1.2. Stravování Jídelny nebo výdejny školního stravování mateřských škol budou mít v době uzavření mateřských škol obdobný režim, jako mají v základních školách. Obědy za dotovanou cenu si mohou zákonní zástupci dětí odebírat jako jídlo s sebou. Zároveň může zařízení nadále sloužit pro stravování zaměstnanců. Pokud však ze závažných organizačních nebo jiných důvodů není mateřská škola schopna provoz školního stravování zabezpečit, může jej přerušit. V obou případech je potřebné informovat zákonné zástupce.

Vážení zákonní zástupci, naše mateřská škola není z organizačně technických důvodů schopna tento způsob stravování zabezpečit, proto po dobu uzavření naší mateřské školy bude stravování přerušeno. Děkujeme za pochopení.

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Pro předškolní děti (i děti mladší) budeme připravovat po tuto dobu distanční výuku formou nabídky vzdělávacích aktivit kterou najdete na webových stránkách školy (pro předškolní děti je distanční výuka povinná). Zveřejněna bude vždy během pondělí na celý týden dopředu a vždy také v pondělí mezi 14 -16 hodinou, v ostatní dny mezi 8-14 hodinou, bude možné si po předchozí domluvě vyzvednout v MŠ vytištěnou vzdělávací nabídku.

Pro zadávání distanční výuky včetně možnosti setkat se s dětmi krátce i na dálku, jsme kromě webových stránek zvolili platformu https://www.skolavpyzamu.cz/, Zde můžete přihlásit své dítě do třídy Berušek nebo Sluníček a být tak s námi ve spojení prostřednictvím zasílání zpráv, fotografií, krátký videí a práce dětí. Zpětná vazba od Vás a dětí je pro nás moc důležitá. Zasílat práci dětí můžete i na školní e-mail: skolka@msslovenska.com

K bezplatnému zapůjčení pro děti Vám nabízíme z didaktických materiálů Kouzelnou Albi tužku s mnoha knihami, hru Logico a MiniLůk – rozvoj koncentrace, pozornosti, logického uvažování, předmatematických dovedností, zrakového vnímání apod. Můžete si také vyzvednout nejrůznější výtvarného materiálu na tvoření (kreslící kartony, barevné papíry, vodové barvy, štětce, plastelínu apod.).

Kdo by potřeboval individuální konzultaci o rozvoji svého dítěte s paní učitelkami, případně cokoliv jiného, neváhejte se nám ozvat, je možné sjednat si informační schůzku.

Celý kolektiv mateřské školy Vám přeje hodně zdraví a šťastných rodinných zážitků.