Tři králové

První týden v novém roce jsme uvítali tříkrálovým tvořením. Děti ze třídy Berušek se s  vyrobenými korunami prošly po městě a navštívily kostel sv. Filipa a Jakuba. Prohlédly si vyřezávaný Betlém, Ježíška v jesličkách a zazpívaly si koledy. Mladší děti – Sluníčka si při výrobě korun procvičily stříhání a grafomotoriku a potěšily průvodem po školce paní kuchařky a paní školnici.