Tři králové u berušek 3.-7.1.2022

Pondělí se neslo v duchu vzpomínek na Vánoce a sdílením radosti z dárků. Děti si zakoledovaly k Novému roku a zkoumaly pranostiky. V úterý navštívily knihovnu s programem “Hrajeme si s pohádkou”.

Příchod Tří králů si zopakovaly na příběhu a zahrály v dramatizaci. Každý král cestou do Betléma zažil spoustu dobrodružství od písečné bouře, zdolávání překážek, tmy a vzájemné pomoci. Matematické operace si děti procvičovaly nejen pomocí pracovních listů, ale i v prostoru pomocí symboliky kadidla, zlata a myrhy. Vytvářely trojice podle barev a symbolů. Využily jsme muzikoterapii, kdy děti pomocí orffových nástrojů tvořily cestu pro krále, kteří se orientovali pouze sluchem se zavázanýma očima. Zpěv tříkrálové koledy a společný průvod školkou završil dané téma. Všechny výtvarné aktivity, které děti vytvářely, jsou umístěny na nástěnce. Sami můžete posoudit jejich snahu a zápal.

Cesta do Sokolovny připomínal výpravu na „Apaluchu“. Po snídani se muselo 20 dětí obléci do všech vrstev zimního oblečení, přepravit se trolejbusem na místo a opět převléci. Tentokrát si procvičovaly obratnost a koordinaci pomocí práce s míčem. Honičky, zdravotní cviky, kutálení, kopání, přehazování, podávání, cvičení ve dvojici, zástupu a na stanovištích. Po nezbytné svačince nastalo opět oblékání a přemisťování městem ke kostelu. Krásný Betlém zdůrazňovala kytice rudých růží. Výprava se úspěšně dostala zpět do školky a nastala závěrečná čtvrtá fáze vysvlékání.

Celý týden byl zakončen Tříkrálovou sbírkou a vzájemným přáním do Nového roku.