Tři králové 4.- 8. 1. 2021

Nový rok jsme začali v pondělí povídáním s dětmi tom, co prožily doma o Vánocích, co našly pod stromečkem a jak slavily příchod dalšího roku. Společně se děti shodly na tom, že: “ohňostroje byly stejně nejlepší” a s velkým nadšením se pokusily ohňostroj pohybově vyjádřit a také namalovat (použili jsme rozmazávací křídy a fantazii). Zopakovali jsme si betlémský příběh o narození Ježíška, dny v týdnu, měsíce v roce a typické znaky pro zimní roční období. Na otázku v jakém měsíci nebo ročním období se děti narodily však dokázalo odpovědět jen několik málo z nich.

Další dny už patřili Třem králům. Povídali jsme si o tom, kdo byli, odkud a kam šli, co a komu nesli, jak se jmenovali. A jak to bylo na Tři krále kdysi dávno, jsme se podívali v příběhu z pohádek Chaloupky na vršku, můžete si pustit zde.

Procvičili jsme počáteční hlásky ve jménech králů a co ještě dalšího může začínat na hlásku K, M, B. Protáhli jsme si tělo při protahovacím cvičení, hráli jsme pohybovou hru Na kometu, děti tvořili trojice a zkusili si projít dráhu – cestu, po které třeba také museli jít Tři králové. Krále děti zkusily nakreslit, kometě dokreslovaly chybějící část  (ohon), procvičily si koordinaci ruky a oka při vypichování komety, stříhání, lepení a zdobení korun, skládaly hvězdy z různých stavebnic, počítaly kamínky a po hmatu poznávaly různé předměty.

Pracovní listy pro předškoláky k procvičování grafomotorických, předmatematických a předčtenářských dovedností najdete zde. Obtáhni linie ohňostroje svými oblíbenými barvami, ozdob šaty a koruny Tří králů (nalep nastříhané kousky dárkového papíru), obtáhni linii cesty králů a spočítej mince, rozstříhej a slož obrázek Tří králů, vybarvi obrázky, které se řeknou stejným slovem. V Metodě dobrého startu předškoláci procvičovali horní oblouk s vratným tahem při zpěvu písně – Má maměnka cosi má. 

Celým týdnem nás provázela melodie – My tři králové jdeme k vám. S ní jsme zavítali i za našimi kuchařkami, popřáli jim hodně štěstí a zdraví a poprosili je o malý dar do naší tříkrálové sbírky, kterou jsme se spolu s dětmi rozhodli připojit k poselství Tří králů a pomoci těm, kteří to potřebují. Všem, kteří již přispěli velmi děkujeme.