Tři králové 3.-12. 1. 2024 – Sluníčka

Nový rok jsme s dětmi ze třídy Sluníček začali zvesela. První dny se nesly v duchu vzpomínání a vyprávění o Vánocích a silvestrovských oslavách, děti si mohly přinést nové hračky a ukázat je ostatním kamarádům. O největší senzaci se ale postarali naši noví skřítkové, Fanda a Tázinka, kteří za námi přicestovali z říše skřítků a vystřídali tak naše  staré známé.

Celý týden jsme si povídali o mudrcích z východu,  kteří se přišli poklonit Ježíškovi. Vysvětlili jsme si jaké vzácné dary Tři králové přinesli i kudy  putovali. Vyzkoušeli jsme si jak se v poušti asi  oblékali a jak moc náročná cesta to byla. A protože jsme se v pátek a pondělí vypravili jako králové koledovat také, bylo třeba si  opatřit náležitě honosné koruny, což se dětem opravdu povedlo. I přes nepřízeň počasí jsme se alespoň na malou chvíli vypravili zazpívat některým rodičům v okolí mateřské školy.

Při vzdělávacích aktivitách jsme se nejvíce zaměřili na rozvoj jemné motoriky, kdy jsme vkládali drahokamy do koruny pomocí prstů i pinzety, stříhali jsme koruny i kometu, rozvíjeli jsme naše estetické cítění, když jsme si zkoušeli nejrůznější barevné kombinace drahokamů na korunách a rozvíjeli fantazii při reprodukci ohňostrojů a znázornění pouště a velbloudů. Velký důraz jsme kladli i na týmovou spolupráci, pomoc a pocit sounáležitosti.

Nejvíce jsme si ovšem užívali venku, kde se nám na zahradě vytvořil báječný led a tam jsme si mohli zkoušet jak moc těžké je po ledě chodit a zkoumat z čeho se vlastně led vytvořil, jaké má skupenství, jak rychle taje, nebo naopak zamrzá.

Marie Vaňková