Tří králové 3.-12.1.2024 – Berušky

První dny nového roku jsme si ve třídě Berušek sdíleli zážitky z vánočního období a příchodu nového roku. Děti vyprávěly, co dostaly od Ježíška, hrály si s novými hračkami, barevnými křídami kreslili ohňostroj. Podívali jsme se na další příběh z pohádek Chaloupka na Vršku – Jak to bylo na Tři krále, povídali si o třech mudrcích a darech, které Ježíškovi nesli.  Slavili jsme další šesté narozeniny.

Být králem si děti vyzkoušely v pátek a pondělí 5. a 8. ledna, kdy jsme vyrazili koledovat do okolí školy. Druhý týden čekala na děti pestrá nabídka činností. Kromě pondělního tříkrálového koledování jsme zavítali v úterý do informačního centra na radnici města a kostela sv. Filipa a Jakuba. Ve čtvrtek děti prožily příjemné dopoledne v Dobré čajovně a v pátek se pořádně vydováděly při cvičení na Sokolovně.

Při vzdělávacích aktivitách jsme se zaměřili na co největší samostatnost dětí, rozvoj jemné motoriky a koordinaci ruky a oka – vystřihování po čáře, stříhání šatů pro Tři krále, lepení, zdobení královských korun drobnými kamínky, zdobení korun barevnými kapkami, navlékání písmen ze jmen králů na šňůrku, kreslení králů tuší pomocí špejle, následné vybarvení obrázku a pozadí vodovými barvami.  Děti se naučily zařazovat si své práce do portfolií, hráli jsme si společenskou hru Tři králové a celým týdnem nás provázela píseň My tři králové jdeme k vám. 

Část předškoláků trénovala své dovednosti v další lekci Kreslíme s písničkou inspirovanou Metodou dobrého startu. Tentokrát je hravými aktivitami a kresebným vzorem grafomotorického záznamu provázela písnička Já jsem muzikant.