Tři králové 2.-6.1.2023

První týden v novém roce byl plný sdělování zážitků z období Vánoc a oslav příchodu roku nového. Vzdělávací aktivity a hry byly inspirovány nadcházejícím svátkem Tří králů. Společně jsme si povídali o tom, co děti našly pod stromečkem, co dělaly o Vánocích, jak se dívaly na ohňostroje a jak spolu s rodiči přivítaly nový rok 2023. Ohňostroje si děti vyzkoušely prostorově poskládat z PET víček a vytvořit otiskováním nastříhaného brčka na pití nebo roliček. Starší, 4 leté děti kreslily ohňostroj suchým pastelem.

Zaměřili jsme se na procvičování a pojmenování barev, rozvoj prostorové a plošné představivosti, předmatematické dovednosti (odhad, porovnávání, představa čísla a počtu, poznávání geometrických tvarů), rozvoj jemné motoriky, koordinaci oka a ruky, zrakové a sluchové vnímání a rozlišování. Pomocí obrázků a příběhu Jak to bylo na Tři krále z pohádek Chaloupka na Vršku se děti seznámily s příběhem Tří králů a naučily se píseň My tři králové. Královské koruny si mladší děti zdobily nalepením kousků ozdobných papírů, které si zkoušely nastříhat.

Hráli jsme pohybovou hru Na tři krále, děti vytvářely trojice, ve kterých porovnávaly, který z králů je nejvyšší, menší a nejmenší. Vymýšlením slov začínají na hlásku K,M, B děti procvičovaly sluchové vnímání, zrakové rozlišování trénovaly starší děti vyhledáváním těchto písmen. Zahráli jsme si také společenskou hru Cesta do Betléma, při které se hází kostkou. Při dalším tvoření mladší děti skládaly a nalepovaly postavy Tří králů, dokreslovaly detaily (obličej, končetiny..), starší děti procvičovaly střihání (vystřihovaly pláště samostatně). Postavy děti skládaly z magnetických geometrických tvarů, z dřívek vznikaly královské koruny.

Naše škola se již několik let aktivně zapojuje do celonárodní Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita ČR. Proto jsme se ve středu společně s dětmi ze třídy Berušek vydali blízkými ulicemi v okolí na tříkrálové koledování, ve kterém jsme pokračovali i ve čtvrtek. Cestou jsme se zastavili u několika domů, kde nám otevřeli překvapení rodiče nebo prarodiče dětí. Malí koledníci byli odměněni vynikajícími perníčky a jinými dobrotami.

Velmi děkujeme rodičům a prarodičům za milé přivítání koledníků a všem, kteří se s námi do Tříkrálové sbírky zapojili a přispěli tak na dobrou věc.