Tři králové 2.-6.1. 2023

Po prožitých svátcích jsme se ve školce sešli plní dojmů a zážitků z Vánoc. Děti vyprávěly, jaké dárky našly pod stromečkem doma a u prarodičů, co jim udělalo největší radost nebo co je překvapilo. Mnozí předškoláci se pochlubili svou první školní aktovkou.

Nový rok jsme započali tématem Tří králů. Děti si zopakovaly Tříkrálovou koledu, podle níž vyprávěly příběh o příchodu králů k Ježíškovi. Zahráli jsme si pohybovou hru „Na krále“ a také jsme si Tři krále vystříhali, nalepili a dokreslili. Ve správném pořadí označily děti královské koruny písmeny K M a B. Přemýšleli jsme, která další jména začínají na tato písmenka a zrakem jsme je vyhledávali ve skupině ostatních písmen. Písmena jsme skládali z PET víček nebo modelovali z plastelíny.

Společně s třídou Sluníček jsme u příležitosti tříkrálové sbírky vyšli do ulic koledovat. Naše královská družina navštívila obchod, základní školu i některé rodiče. Všem děkujeme za milé přijetí a finanční dary.

Celý týden jsme si s dětmi povídali o tom, proč je důležité pomáhat druhým lidem, jakým způsobem mohou pomáhat dospělí i děti, a kdo naši pomoc potřebuje nejvíce. Odměnou byla návštěva multikina  Golden Apple Cinema  a pohádka „Tlapková patrola ve filmu.“ I malí filmoví hrdinové byli našim dětem příkladem v pomoci ostatním. V závěru týdne jsme si protáhli svá těla při cvičení v sokolovně.