Tříkrálová sbírka – koledování

Již potřetí se naše mateřská škola připojila k Tříkrálové sbírce pořádané zlínskou Charitou. Přispět do zapečetěné kasičky mohli rodiče s dětmi přímo v budově mateřské školy od 4.-10.ledna 2024. V pátek a pondělí 5. a 8. ledna 2024 dopoledne se děti z obou tříd (Berušky i Sluníčka) vypravily koledovat do okolí školy. Na pozvání jsme navštívili rodiny dětí, nedaleký obchod s potravinami i firmu Seyfor.

Děkujeme rodičům za pozvání, milá přivítání, dary do kasičky a sladké odměny pro malé koledníky. Od organizátorů sbírky jsme dostali informaci, že se nám společně podařilo nasbírat částku 4114,- Kč-. Děkujeme za Vaši pomoc. 

Na co je určena sbírka Charity Zlín? 

Základní záměry Charity Zlín na využití výnosu sbírky v roce 2024 –

♥ projekt Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku ♥ projekt Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice ♥ projekt Letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a dystrofiemi ♥ projekt Internát pro nejchudší romské chlapce Stara Zagora, Bulharsko ♥

Zde se o výnosu a využití sbírky dozvíte více:

https://www.zlin.charita.cz/trikralova-sbirka-na-zlinsku/vytezek-a-vyuziti-sbirky/vynos-sbirky-na-zlinsku-2024/

Hana Pröschlová, ředitelka MŠ