Těšíme se na prázdniny 5.6.-23.6.2023

Akce, kterých se děti zúčastnily během měsíce června:

8. června – výlet do Lanáčku v Otrokovicích

13. června – pasování předškoláků a školáků

16. června – hudební vystoupení na školní zahradě

19. června – Zvládni první pomoc – určeno dětem MŠ

20. června – procházka městem na zmrzlinu

21. června – divadelní představení v MŠ

22. června – návštěva EUC KLINIKY