Ten vánoční čas 28.11.-2.12.2022

Poslední listopadové pondělí jsme si s dětmi povídali o proběhlé první adventní neděli a přípravách na Vánoce (úklid, výzdoba, pečení perníčků a cukroví). Pomocí obrázků se děti seznámily s nejznámějšími symboly Vánoc – zvoneček, stromeček, baňka, kapr, vánočka, hvězdička, betlém, jmelí, adventní věnec…, obrázky jsme využili také k procvičení zrakové paměti ve hře Co chybí ? – určování chybějícího předmětu.  Při úterní vycházce do lesa jsme pozorovali vyzdobená okna a zahrádky u domů, v lese lupou děti zkoumaly, co se ukrývá pod kůrou stromů. Venku jsme také hráli novou pohybovou hru – Na čerta. 

Další dny jsme se zaměřili na nadcházející svátek sv. Mikuláše. Děti se naučily u klavíru zpívat písničku Mikuláš a Písničku pro čerta. Paní učitelka dětem přečetla veršovanou pohádku Čert a Káča. Rytmizovali jsme rozpočítadlo Ententýky, dva špalíky a říkánku:

Hudry, hudry, dupy, dupy, čert nám leze do chalupy. Hudry, hudry, už tu je, už na okna bubnuje. 

Čerta si děti vyzkoušely namalovat černou temperovou barvou, detaily obličeje dolepily pomocí natrhaného papíru. Z grafomotorických dovedností děti procvičovaly svislé čáry, při logopedickém preventivním cvičení trénovaly ohebnost a mrštnost jazyka, jako čertíci dělaly neplechu, vyplazovaly jazyky, brblaly a blekotaly.

Ve čtvrtek za námi přijela Vánoční pohádka, která nás všechny vánočně naladila společným zpíváním koled. Protože nás po celý týden bylo z důvodu nemocí málo, připojily se naše Sluníčka při pravidelném pátečním cvičení se Sokolem ke třídě starších dětí. Společně jsme se vypravili cvičit na Sokolovnu. Tentokrát jsme procvičili atletickou abecedu, správnou chůzi, běh, slalom mezi kuželkami, lezení a plazení, skoky přes obruče a hod na cíl. Na závěr si děti užily hopsání na trampolíně a skákání do měkké žíněnky.