Seznam žadatelů přijatých k předškolnímu vzdělávání

Prosíme zákonné zástupce dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání o neprodlené podání informace, zda v září 2022 nastoupí do naší mateřské školy (emailem, osobně nebo telefonicky na čísle 731 374 625, v termínu do pondělí 6. června 2022).

Informační schůzka pro rodiče přijatých dětí se uskuteční dne 16. srpna 2022 v 16 hodin. 

seznam žadatelů přijatých k předškolnímu vzdělávání 2022_2023