Seznam žadatelů přijatých k předškolnímu vzdělávání 2021/2022

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem, které jsou přijaty k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022 najdete ZDE. 

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE PŘIJATÝCH DĚTÍ 

Dne 29.6.2021 se na zahradě školy v 15.45 hod. uskuteční informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí. Pokud se nebudete moct schůzky účastnit, je možné si domluvit termín individuálně po telefonickém kontaktu na tel. č. 731 374 625.

ADAPTAČNÍ ODPOLEDNE 

Pro nově přijaté děti připravujeme na středu 30.6.2021 ADAPTAČNÍ ODPOLEDNE v čase mezi 15 – 16.30 hodinou. Rodiče spolu s dětmi si mohou prohlédnout prostory školy a zahrady, seznámit se s třídními učitelkami, dětmi a ostatními zaměstnanci školy. Prosíme o nahlášení, zda se ADAPTAČNÍHO ODPOLEDNE zúčastníte. 

za kolektiv mateřské školy se na Vás těší

Bc. Hana Pröschlová