Přerušení provozu v období letních prázdnin 2024

OZNÁMENÍ PRO RODIČE

Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace po dohodě se zřizovatelem Statutárním městem Zlín oznamuje, že během letních prázdnin 2024 bude provoz přerušen v termínu od 22. 7. – 25. 8. 2024. 

 MŠ bude v provozu v období od 1.7.-21.7. a 26.-30.8.2024. 

Po dobu přerušení provozu naší MŠ si rodiče mohou zajistit přijetí svého dítěte do jiné mateřské školy v okolí, která bude po toto období v provozu. Jedná se o MŠ Štefánikova 2222, MŠ tř. T. Bati 1285, nebo MŠ Prostřední 3488. Žádosti o přijetí na léto do těchto MŠ budou školy přijímat dne 23.5.2024 mezi 13-16 hodinou. Žádosti o přijetí najdete na webových stránkách jednotlivých škol. Na vyžádání od nás obdržíte kopii Evidenčního listu, případně jiného dokumentu s informací o očkování dítěte, který předložíte společně se žádostí.

Ve Zlíně dne 31.1. 2024

Bc. Hana Pröschlová

ředitelka mateřské školy