Předávání Tříkrálové sbírky

V pátek 14.ledna 2022 nás navštívila jedna ze zástupkyň organizace Charita Zlín, pořádající Tříkrálovou sbírku, aby si převzala zapečetěnou kasičku, do které přispívaly na dobročinné účely děti společně s rodiči. Tentokrát předávali kasičku “Tři králové” a děti ze třídy Berušek.

Podle informací projektové manažerky Charity Zlín Ing. Pavly Romaňákové, byly již všechny pečetě na pokladničkách přerušeny. Tříkrálová sbírka 2022 pořádaná Charitou Zlín přinesla neuvěřitelných 2.663.908, – Kč. Bližší informace o výtěžku sbírky si můžete přečíst ZDE.

Do této částky přispěli rodiče s dětmi a zaměstnanci školy finančními dary ve výši 2 295,- Kč.

Z celého srdce Vám děkujeme za podporu Tříkrálové sbírky 2022.

V nejbližší době Vás budeme také informovat o výsledku sbírky a předání vybrané částky pro kočičí útulek Dobré ruce ve Zlíně. 

za kolektiv zaměstnanců školy

Bc. Hana Pröschlová