Předání Tříkrálové sbírky

V pátek 22.ledna nás na zahradě školy navštívila koordinátorka tříkrálové sbírky na Zlínsku, paní Pavla Romaňáková, aby si převzala od dětí – “Tří králů” zapečetěnou kasičku s obnosem peněz, které se nám s pomocí rodičů i zaměstnanců školy podařilo nasbírat. Krátké setkání bylo velmi milé, paní manažerka byla překvapena spontánností dětí a jejich všetečnými otázkami, např. “Přispějete také na chudobné a komu ty penízky dáte? “

Jak vnímala předávání Tříkrálové sbírky paní Romaňáková, si můžete přečíst v článku zde.

Na jaké účely bude letošní výtěžek tříkrálové sbírky v našem kraji určen se dočtete zde.

Společně se nám podařilo nasbírat 3 238,- Kč. 

Děti se rozhodly část ze sbírky věnovat opuštěným zvířátkům. Jedná se o 500,- Kč, které až dovolí epidemiologická situace předáme kočičímu útulku Dobré ruce ve Zlíně. Blíže se o útulku dozvíte zde.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE NA SBÍRCE PODÍLELI!