Poslové jara 14.-18. 3. 2022

„Přišlo jaro do vsi,

kde jsi, zimo, kde jsi?

Byla zima mezi námi,

ale už je za horami.

Hu, hu, hu,

jaro už je tu!“

Touto básničkou jsme zahnali zimu a začali se těšit na příchod jara. A jak poznáme, že už přichází? Sluníčko svými paprsky prohřívá chladnou zem, v zahradách se objevují vedle sněženek další jarní kytičky a ranní zpěv ptáčků doprovází děti při příchodu do školky.

Celý týden jsme si s dětmi povídali, co všechno se na jaře děje v přírodě. Charakteristickými znaky tohoto období jsou vlaštovky a čápi vracející se z teplých krajin, rozkvetlé zahrádky plné jarního kvítí a rodící se mláďátka. Děti nezapomněly ani na blížící se jarní svátky – Velikonoce. A dokonce je i naše školka jarní, protože v ní bydlí jen samá usměvavá Sluníčka a Berušky.

Písnička „Když se jaro připraví na ten velký den“ nás zavedla do trávy mezi kytičky, které děti pojmenovávaly, určovaly první a poslední hlásku ve slově a rozkládaly slova na slabiky. Názvy květin si také upevnily při pohybové hře „Uvíjíme věneček.“ Hlásky jsme si naladili i dalšími jarními písničkami, které děti již dobře znají: Travička zelená, Na jaře nebo Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko…

Při výtvarných a pracovních činnostech jsme si zopakovali barvy, upevnili správný úchop nůžek a tužky. Děti se zájmem pracovaly s netradičními materiály jako je seno, vata nebo vatové tyčinky. Při modelování květin z plastelíny uplatnily svou bohatou představivost a fantazii.

Starší děti si také procvičily číselnou řadu 1 – 10, opis písmen a nebo vyhledávání jednoho písmena v řadě ostatních. Také se naučily skládat sněženku z papíru a psát horní smyčku.

K tomuto období patří i čas velkého jarního úklidu. Netřídí se jen oblečení nebo hračky, ale i pomíchané obrázky. Děti měly za úkol rozstříhané obrázky poskládat, přiřadit dvojici správný stín, poskládat obrázek podle čísel, určit správný počet nebo doplnit správný detail do celku obrázku. Podmínkou byla spolupráce a komunikace s kamarády. Děti se domlouvaly mezi sebou, vyhledávaly a vyměňovaly si obrázky tak, aby byly všechny úkoly splněné.

Než jsme se vydali na procházku do lesa, vyrobili jsme si symbol končící vlády zimy – Morenu. Děti vycpaly postavu senem, domalovaly obličej a vyzdobily šátkem. Pálením Moreny se věřilo, že jejím odchodem zmizí vše špatné včetně studeného, nevlídného počasí. Tak snad nám od pondělí 21. března, kdy na školní zahradě spálíme i tu naši Morenu, bude už jen svítit sluníčko.

paní učitelka Lenka