Poslové jara 13.-17.3.2023

Sluníčko začalo více hřát, v zahrádce se objevila první sněženka a v korunách stromů začali švitořit ptáčci. Poslové jara nám tak oznámili, že zima končí a můžeme se těšit na nové roční období.

S dětmi jsme si vyprávěli o změnách v přírodě, o kytičkách a ptáčcích, o tom co nás na jaře čeká za svátky a zážitky, zkrátka jsme se pozitivně naladili na nadcházející období. V pracovních listech s jarní tematikou jsme si zopakovali číselnou řadu, rozklad slov na slabiky i počáteční písmena ve slově, aby nás nepřekvapil zápis do 1. třídy základní školy, který je jedním z mezníků života každého předškoláka a který se s příchodem jara kvapně blíží…

Během úterý a středy, kdy se paní učitelky Barča a Lenka zúčastnily školení o pedagogické diagnostice a vedení portfolia, si děti s paní ředitelkou procvičily jemnou motoriku při skládání papíru do sněženky, zopakovaly si písničky o jaru a zahrály si pohybové hry, při kterých si upevnily názvy jarních květin. Příjemné počasí doslova svádělo k radostnému dovádění na školní zahradě.

Čtvrteční dopoledne jsme věnovali tvoření sluníček a skládání z PET víček, abychom si troškou jara rozsvítili také prostory školky. Při procházce do lesa si děti všímaly rozkvetlých zahrádek a jarní výzdoby. V lese stavěly domečky z přírodnin pro Fandu a Tázinku a objevovaly krásy jarní přírody.

V pátek jsme si tradičně zacvičili v sokolovně. Zahřáli jsme se honičkou Na sochy, svaly jsme si protáhli zdravotními cviky motivované jarními říkanky, procházeli jsme Zlatou bránou, zopakovali jsme si jména květin při Uvíjení věnečku a běháním, přeskakováním a plazením jsme zdolali překážkovou dráhu.

Už se všichni těšíme na nové zážitky v dalším týdnu.