Pojďte s námi do pohádky 9.-20.1.2023

V posledních dvou týdnech jsme se věnovali tématu pohádek. V kruhu jsme si povídali, jaké pohádky známe, které se nám líbí a proč. Děti určovaly a poznávaly pohádkové postavy a dvojice, poslouchaly vyprávěné i čtené pohádky, např. Bouda, budka, O pejskovi a kočičce, O Koblížkovi, O Budulínkovi, Čert a Káča, O kůzlátkách, Otesánek aj. Na interaktivní tabuli děti viděly zpívanou pohádku (muzikál) Červená Karkulka od pana Svěráka a Uhlíře. Můžete se podívat také, zde.

Pohybové dovednosti si děti zdokonalovaly při napodobování pohybu zvířat, pohybem venku na sněhu a ledu a také cvičením na Sokolovně, kde je dostatek prostoru a pomůcek (odpružený koberec, dlouhá trampolína, měkké molitanové doskočiště, žebřiny, švédské bedny, lavičky, míče a jiné sportovní nářadí). Zahráli jsme si také oblíbené pohybové hry (Na rybičky, Na kočku a myš, Na medvěda, Obr a Paleček, Na hlídače), váleli sudy, posílali, předávali a házeli si míče.

Jemnou motoriku děti procvičovaly modelováním koulí, placiček, dortů a koblížků z plastelíny, skládáním Večerníčkovi čepice, lepením, trháním, střiháním po čáře a vystřihováním z papíru (Koblížek, liška), kreslily domečky pro zvířata, malovaly štětcem a temperovou barvou. Z různých stavebnic, kostek a dřívek děti skládaly domečky, hrady, zámky, les, cesty.

Nezapomněli jsme ani na rozvíjení motoriky mluvidel (jazyka, rtů a úst) a dechová cvičení motivované pohádkou O Koblížkovi. Zpívali a doprovázeli jsme hrou na tělo písničky, ve kterých se zpívá o zvířatech z pohádek (lišce, medvědovi, zajíčkovi). Znáte nějaké?

Nejstarší děti skládaly děj pohádky pomocí rozstříhaných obrázků (posloupnost). Děti určovaly a vyhledávaly kulaté předměty, z různě velkých trojúhelníků skládaly postavu lišky.  Jazykové dovednosti jsme procvičovali vyprávěním pohádek podle obrázků.  Pohádky Boudo, budko, O pejskovi a kočičce (jal pekli dort) a Koblížka si děti zahrály jako opravdoví herci.

Špetkový úchop důležitý pro správný úchop tužky děti trénovaly při třídění hrášku a fazolí, při  uvolňovacích grafomotorických cvičení kreslily prsty do mouky. Kreslením kruhů ztvárnily mísení těsta a koblížky. Starší děti si vyzkoušely vedení stopy tužky ve vymezeném prostoru, horní a dolní oblouk.

V pátek jsme si užili dlouho očekávaný Hračkový den. Děti si vzájemně představily a půjčovaly  ostatním své oblíbené hračky.