Pohádky 27.2.-3.3.2023

K nejkrásnějšímu dětskému období neodmyslitelně patří pohádky. Děti se naučily doma pohádku a ve školce nám ji řekly zpaměti. Naučily se písničku „Šípková Růženka“ a následně jsme se k této písničce naučili i krátký taneček. Děti si poslechly klasické pohádky a odpovídaly na otázky. V úterý nás navštívilo divadlo Šikulka se souborem tří pohádek. Děti byly do děje zapojeny, odpovídaly na otázky, nebo se dokonce naučily písničku s pohybem. V průběhu týdne jsme se zaměřili na jemnou motoriku, kdy děti zdokonalovaly pracovní a výtvarné návyky při činnostech motivovaných pohádkami. Děti si udělaly zarostlý zámek šípkovým keřem, poskládaly si z papíru Červenou Karkulku nebo si udělaly střevíček pro Popelku. Díky slunnému počasí jsme hodně času trávili v lese, kde se dětem nabízelo kouzelné objevování přírody. Lámající se období zimy a jara přineslo dětem zkoumání posledních kusů ledu a hledaní jiných znaků blížícího se jara. Dokonce jsme zahlédli i srny, které běžely lesem. Celotýdenní program jsme zakončili pobytem v sokolovně. Děti si zahrály pohybové hry, zacvičily si s písničkou, přecházely po překážkové dráze a relaxovaly s psychomotorickým padákem.

Dále jsme v naší třídě přivítali praktikantu, studentku střední pedagogické školy Adrianu, která bude v naší školce dva týdny. Začátkem měsíce března jsme udělali výtvarnou prezentaci prací dětí na Magistrátu města Zlína: Odbor školství a sportu.