Podzimní zahrádka-ovoce a zelenina 10.-14.10.2022

V tomto týdnu jsme navázali na předcházející téma podzimní zahrádka. Z košíku ze zahrádky děti poznávaly různé druhy ovoce a zeleniny, určovaly jejich barvu, tvar, počítaly a třídily je do 2 skupin, porovnávaly, čeho je více – méně. Při výtvarných a pracovních aktivitách děti procvičovaly koordinaci ruka – oko, souhru obou rukou, pozornost, pečlivost – obrys jablíčka otiskovaly vatovými tyčinkami namáčenými do barvy, krájely brambory na menší kousky, stříhaly nůžkami, otiskovaly bramborová razítka, navlékaly dřevěné korálky na šňůrky, malovaly řepu, trhaly papír a nalepovaly ho, jako listy.

Opakovali jsme písničky Pod naším okýnkem, Měla babka, a naučili se píseň Jedna, dva, tři, čtyři pět doprovázet jednoduchou hrou na tělo (podupy, tleskání). Zpívání děti doprovázely ťukáním v rytmu na ozvučená dřívka. Naučili jsme se říkánku Kutálí se ze dvora a pohádkovou básničku od Fr. Hrubína – První pohádka. 

Do lesa jsme se v tomto týdnu vypravili dokonce dvakrát. Protože je tam dostatek prostoru, hrajeme zde různé pohybové hry. Děti běhaly v rytmu bubínku, na zvukový signál vyhledávaly kamaráda a dotýkaly se různými části těla (hra Lepidlo), hledaly kamaráda podle jména (hra Magnet), cvičily s bramborou, hrály si s přírodninami, měřily klacky, pařezy, lupou pozorovaly listy, kůru, žaludy.

Pomocí obrázků děti poznaly pohádku O veliké řepě, kterou jsme si společně zahráli. Obrázky z pohádky děti řadily a skládaly podle dějové posloupnosti a procvičily si pojmy – před, za, první, poslední, uprostřed.

Pátky jsou od října věnovány velkému cvičení a protažení těla. Podle metodiky České obce sokolské Cvičíme se Sokolem děti procvičovaly dovednosti s míčem (overballem) – pohazování, podávání, kutálení, házení.