Podzimní zahrádka 17.-27.10.2022

Ve druhé polovině října čekal děti nabitý program. Vzdělávací aktivity hry a činnosti byly inspirovány změnami v podzimní přírodě, na zahrádkách a v okolí, které nás obklopuje. Povídali jsme si o tom, co se venku děje, co vidíme, co se proměňuje, jaké zvířata můžeme v přírodě a na zahrádkách potkat, jak se zvířata chystají na zimu, zda v zimě spí a kde bydlí. Motivací k tvoření, aktivitám i cvičení nám pomohly vyprávěné nebo čtené krátké příběhy o zvířátkách, např. “O ježkovi a veverce”. Hráli jsme hudebně pohybové hry: Na ježka, Běží Myška, Na zajíčka, Tancovala veverčička  a oblíbeného Medvěda. Prostřednictvím dechových cvičení jsme procvičovali správné dýchání – výdech a nádech nosem.

K tvoření a hraní jsme využili dostupné přírodniny, které jsme společně venku nasbírali. Ty děti poznávaly podle hmatu v hmatovém pytlíku a poté pojmenovávaly jejich barvy.  Pomocí kaštanů děti prováděly jednoduché početní operace – počítaly, porovnávaly 2 skupiny, přiřazovaly počet k číslu, ale také posilovaly nožní klenbu. Z brambor děti tvořily ježky, skládaly půlené obrázky zvířátek, puzzle, kubusy, vyhledávaly zvířátka v knihách a zopakovaly si dramatizaci pohádky O veliké řepě. Společně jsme se naučili novou píseň Ježek Bodlinka. Z výtvarných technik si vyzkoušely frotáž, otiskování, z grafomotorických prvků procvičovaly horní oblouk. Jemnou motoriku procvičovaly navlékáním korálků, modelováním z plastelíny, lepením papírových lístků.

Pátky patří pořádnému protažení těla v rámci cvičení v projektu Cvičíme se Sokolem. Tentokrát děti při cvičení provázel ježek Mareček. Děti procvičovaly dovednosti s míči, pohazování, podávání, kutálení, házení a kopání. V překážkové dráze trénovaly poskoky, přeskoky překážek sounož, prolézání tunelem, podlézání, přelézání a rovnovážné cvičení na kladině.

Při vycházce do lesa jsme procvičovali chůzi ve dvojicích v útvaru a bezpečné přecházení vozovky. V lese děti pozorovaly padající listí, sbíraly šišky pro veverky a stavěly z přírodnin domečky pro ježky.

Prostor třídy se jedno dopoledne proměnil ve fotoateliér. Naše dvorní paní fotografka Renata fotila děti dle zájmu rodičů k příležitosti blížících se vánočních svátků.