Podzimní čarování 31.10.-4.11.2022

Na dveře zaťukal měsíc listopad a nás tento týden čekal doslova kouzelný program. Hned v pondělí jsme se vydali objevovat krásy lesa. V úterý přicházely děti do školy převlečené za strašidla. Pro děti byla připravená diskotéka, nechyběl ani rej masek a focení na školní zahradě. Rovněž v tento den proběhla poslední lekce plavání. Odpoledne se uskutečnil na školní zahradě za přítomnosti rodičů a dětí podzimní úklid. Odměnou po náročném hrabání listí a práci, bylo pro všechny opékání špekáčků a lampionový průvod v okolí mateřské školy. Středeční den na školní zahradě proběhl preventivní bezpečností program od městské policie Zlín. Pro děti bylo připravené zábavné poučné povídání o jejich bezpečnosti a následně byl dětem předveden výcvik policejního psa, který byl velice zajímavý. Všechny děti se zatajeným dechem sledovaly policejního psa, který poslouchal pokyny svého psovoda na slovo a někdy jen na gesto. Ve čtvrtek jsme se s dětmi shlédli film “Omalovánky” v Golden Apple Cinema. Poslední den jsme s dětmi jeli do Sokolovny, kde jsme si zahráli pohybové hry, děti si navzájem předcvičovaly cviky a vyzkoušeli jsme naše pohybové dovednosti na kruzích, žebřinách a trampolíně.