Podzim v lese 18.-22.10.2021

Také tento týden jsme věnovali poznávání a zkoumání proměn podzimní přírody a stromům. V pondělí ráno si jako obvykle vyprávíme zážitky z víkendu a zjišťujeme, co zažili naši človíčkové Fanda a Tázinka na návštěvě u dětí. Zopakovali si říkanku Do lesa a vyrazili jsme. Na kraji lesa jsme hráli naše oblíbené pohybové hry Lepidlo, Strom, Jeleni a laně, pozorovali veverku v korunách stromů a mezi spadanými dubovými listy objevili broučka zlatohlávka. Metrem měřili a porovnávali délky klacků a listů, předškoláci podle obrázků, větviček stromů a plodů poznávali různé druhy stromů a zkoušeli je pojmenovat. Ve dvojici si vyzkoušeli bezpečně přivézt ke stromu kamaráda, který měl zakryté oči. Ten ho pomocí hmatu prozkoumal, následovalo bezpečné odvedení na začátek trasy. S pomocí zraku pak předškoláci zkusili určit, který strom hmatem zkoumali.

Několik dětí přineslo do třídy velké množství kaštanů, které jsme využili k počítání a porovnávání počtu – méně, více, stejně. Kaštany se dají použít na různé aktivity a hry – skládali jsme je kolem těla ležícího kamaráda, procvičili si nožní klenbu chůzí po kaštanech, podávali si je nohou a při dechovém cvičení (dýcháni do bříška) jsme sledovali, jak se na našem břichu kaštany houpají. Přilepením ocásku z krepového papíru na kaštan jsme si vyrobili pomůcku k házení do dálky. Trénujeme házení horním obloukem a pozorujeme, jak barevné ocásky letí daleko.

Ve středu 20. října jsme slavili spolu se stromy jejich svátek. Děti vymyslely, jak stromům k jejich svátku popřejeme: “obejmeme je, poskládáme v lese stromům obrázek a zazpíváme písničku.”  Naučili jsme se refrén písničky Stromy od pánů Svěráka a Uhlíře a vyrazili jsme. Les jsme si  otevřeli říkánkou Lesní brána: 

Lesní brána otevřená, zlatým klíčkem podepřená, 

kdo do ni vkročí, potichu tam skočí, 

ať je to ten nebo ten, les nás vítá každý den. 

Jak se nám obrázek z přírodnin podařil se můžete podívat na fotkách. Zajímavé úvahy dětí na téma: Co by se stalo, kdyby nebyly stromy, si můžete přečíst na nástěnce v šatně.

Postřehy z lesa si zkusili předškoláci vybavit při kreslení tuží a malování vodovými barvami. Z grafomotorických dovedností  předškoláci trénovali plynulé pohyby – jednotažky: list a ježka (horní smyčka). Rytmus písně: Já jsem muzikant provázel předškoláky při psaní s písničkou – dvě svislé čáry a dolní oblouk. Mladší děti vodovými barvami vybarvovali ježka a lepili nebo otiskovali na něj listí.

V pátek nás čekal přesun na Sokolovnu a cvičení se zvířátky. Děti si zopakovali cvičení s Kobylkou – skoky snožmo vpřed, vzad i do stran, plazení a lezení ve vzporu dřepmo a sprint. Další zvířátko, se kterým cvičíme je ježek. Děti procvičovaly hod na cíl horním obloukem, hod do výšky s chytáním míče, podávání míče kolem těla a ve skupince. Naučily se říkánku:

Ježeček si s míčem hází, kamarád mu k tomu schází. 

Vem si míč a pojď si hrát, náš ježeček bude rád. 

Nakonec cvičení se děti těší na obří trampolínu a skákání do měkké žíněnky.

Při pobytu na zahradě hrabeme listí, z listí skládáme a tvoříme různé obrázky, sbíráme ořechy a užíváme příjemné podzimní dny k jízdě na odrážedlech a koloběžkách. V úterý 26.října se těšíme na viděnou na zahradě při Podzimní slavnosti. Jako výzdobu uvítáme Vámi vydlabanou dýni a domácí dobrotu z darů matky Země na ochutnání.