Podzim se blíží 18.-22.10. 2021

Podzim jsme přivítali příběhem O vlaštovce. Učili jsme se třídit a přiřazovat ptáky stěhovavé
a stálé. Dozvěděli jsme se o nich spoustu zajímavostí, řešili jsme kvízy a hádanky, domlouvali
jsme se nad řešením úkolů ve skupinách. Pokoušeli jsme se některé ptactvo napodobit
pohybem a zvuky a hráli jsme sluchové hry. Zazpívali jsme si písničku Vrabec a sýkorka,
kterou jsme i tančili s kamarády ve dvojicích. Byli jsme praví tanečníci. V lese jsme si
připomněli světový den stromů a podařilo se nám i spatřit ptáky v jejich korunách.
Z nasbíraných listů jsme vyrobili dlouhou housenku. Starali jsme se i o naši zahradu a pilně
shrabovali listí. Procvičovali jsme předmatematické operace a tvořili lesní skřítky z pohádky.
Předškolní děti pracovaly podle metody „ Píšeme podle písniček“, která je  jednou z variant
metody Dobrého startu.

Jaké je její využití ?
– rozvíjí hudební schopnosti – rytmické cítění, soulad pohybu s hudbou
– rozvíjí a upravuje psychomotorické schopnosti nezbytné pro vývoj psaní a čtení
– přispívá k rozvoji jazykových schopností, emočního a sociálního cítění
– přispívá k lateralizaci, vnímání tělesného schématu a prostoru
– zlepšuje analyzátory zrakové a sluchové

Zvládli jsme spoustu činností, zasmáli jsme se a navazovali nová přátelství.
Všechny zdraví paní učitelka Magda.