Podzim je tu 26.-30.9.2022

Projekt Zdraví dětem – Jak se Zdravík kamarádil s Jedlíkem

Cílem kurzu bylo vysvětlit a ukázat dětem, jaké potraviny se pěstují u nás v České republice a odkud jsou například exotické druhy ovoce, které máme doma v kuchyni. Děti se dozvěděly původ mléka, masa, vajíček, sýrů a dalších potravin.

Díky kurzu se děti naučily:

 • Základy zdravého stravování
 • Výlet Zdravíka a Jedlíka na farmu (cílem bylo vysvětlit dětem původ potravin zábavnou formou)
 • Původ mléka a mléčných výrobků (hra puzzle)
 • Původ pečiva a mouky
 • Příprava ovocného salátu (pomocí maket)
 • Vysvětlení původu exotického ovoce
 • Kategorie ovoce, zelenina (děti se formou hry učily, co roste na stromech a co se pěstuje na zahrádce)
 • Původ a zdroj masných výrobků
 • Rozdělení potravin na zdravé, nezdravé (prospěšné pro lidské tělo)
 • Kde se chovají ryby a jaké se v ČR vyskytují
 • Hra na vitamíny a bacily (pohybová část)
 • Recyklace odpadu – kontejnery na tříděný odpad, biologický odpad, sběr – výkup odpadu
 • Závěrečné protažení
 • Relaxační cvičení
 • Rozdělení sportů, základní ukázky
 • Doporučení sportovních aktivit (motivace dětí ke sportu)
 • Volnočasové aktivity

Malá technická univerzita – projektový den Stavitel mostů

Jak vypadal projektový den se Stavitelem mostů:

 • děti v roli stavitele mostů
 • stavba pilířů podle plánu
 • vázání cihel – názorné předvedení na stavebnicových kostkách, vysvětlení jeho důležitosti
 • vázání cihel – názorné předvedení na stavebnicových kostkách, vysvětlení jeho důležitosti
 • stavba společného mostu a ověření jeho stability
 • venkovní aktivita: jednoduchý pokus – pozorování co plave a co neplave
 1. září – svatý Václav

Děti se seznámily s historickou osobou sv. Václava, s tradicemi, které se váží k tomuto státnímu svátku. Vyrobily si a vyzdobily svatováclavskou korunu a připravily si svatováclavské hody. Vyprávěly, jak probíhá tento státní svátek v jejich rodině.

Týden plný dobrodružství a zážitků k vidění ve fotogalerii.

S přáním krásných slunečních dní paní učitelka Lenka.