Podzim je tu 19.-23.9.2022

První podzimní týden nám přinesl mnoho pestrých zážitků i přes nepřízeň počasí. S dětmi jsme si povídali o změně ročního období, k jakým dochází změnám v přírodě, a pochopitelně jsme si zopakovali, co můžeme na podzim sklízet. Děti počítaly jablíčka na stromě, procvičovaly jednoduché sčítání a odčítání. Rovněž odpovídaly na výroky, zda jsou pravdivé nebo nepravdivé. Děti měly možnost ve skupince poskládat jablíčko z PET víček, obtiskovat jablíčka a vytvořit tak zavařeninu. Děti si zahrály pohybovou hru „V sadu“: procvičovaly tak orientaci v prostoru a sbíraly barevná jablíčka podle pokynu. Dále si s jablíčkem zacvičily a relaxovaly. Určitě každý ví, že z jablíček se dá upéct štrúdl, který jsme s dětmi udělali. Děti strouhaly jablíčka, sypaly cukr a skořici, balily nastrouhaná jablíčka do těsta, potíraly vajíčkem, no prostě všechno, co k pečení patří. K pečení náleží i pravidelné ochutnávání. Mezitím co nám hodné paní kuchařky pekly štrúdl, my ostatní jsme ochutnávali ovoce se zavřenýma očima a snažili se uhádnout, o jaké ovoce jedná.

Ve čtvrtek 22. 9. 2022 přijelo do naší mateřské školy divadlo. Děti shlédly pohádku „Jak Truhlík a Truhlička stolovali“, díky které si zopakovaly správné návyky při stolování. Pohádka byla doplněna veselými písničkami a dětem se moc líbila.

Dny, kdy nepršelo, jsme se snažili maximálně využít venku. Zvládli jsme procházku ke Stezce zdraví, kde děti plnily zábavné úkoly podle zadání (sbíraly přírodniny, hledaly houby, čistily potůček, hrály si bahnem a pomocí klacku a bahna zaznamenávaly, co se jim podařilo nalézt). Další dny jsme trávili buď na školní zahradě, nebo v lese.