Pod křídly andělů 14.-18.12.2020

Poslední adventní týden nám utekl velmi rychle, pracovali jsme pilně, aby jsme stihli všechny předvánoční přípravy. Každý den jsme počítali, kolikrát se ještě vyspíme než přijde Ježíšek a sledovali adventní kalendář, ve kterém bylo pro každého připravené malé překvapení. Holčičky si užívali andělských kostýmů a přímo nadšené byly z křídel. Někteří předškoláci přinesli ukázat své vyrobené andílky a úkoly, které plnili doma v době distanční výuky. Povídali jsme si, jak se jim dařilo plnit nabízené aktivity, co je bavilo, co bylo pro ně těžké.

V pondělí jsme si připomněli svátek svaté Lucie a seznámili se s tím, kdo byla sv. Lucie a jaké tradice a zvyky se s tímto svátkem pojí. Lucky jsme vyráběli z látky, papíru a děti si pod dohledem paní učitelek vyzkoušely práci s tavnou pistolí. Společně jsme nastrojili vánoční stromeček, vyráběli podklad pro kreslení andílků, zahráli si hru – Šup do nebíčka, šup do peklíčka (děti vymýšlí, co mohou vidět za neplechy čerti z pekla a co dobrého vidí andělé).

V další dny jsme pracovali s těstem, krájeli, modelovali a pekli vanilkové rohlíčky, barevnou tuší děti kreslili andílky, začali jsme vyrábět dárečky pro rodiče. Moc nás bavilo cvičení na židličkách, při kterém jsme procvičili orientaci v prostoru. Zpívali jsme koledy, které již dobře známe – naším hitem je Půjdem spolu do Betléma a Pásli ovce Valaši, kterou zpíváme i s pohybovým doprovodem. Děti zaujala velkoprostorová omalovánka, kterou může najednou vykreslovat více dětí.

Předškoláci si procvičili stříhání při vystřihování vánočních ozdob, dokreslovali andílkovi druhou polovinu těla a hledali cestu v labyrintu vánočního stromečku. Nabídku na domácí procvičování, při které si procvičí předškoláci koordinaci ruka – oko (grafomotorika – horní oblouk, dokreslování druhé poloviny obrázků, vystřihování hvězd, cesta v labyrintu, najdete zde. 

Čtvrtek byl pro nás slavnostní, – zpívali jsme a poslouchali koledy, těšili se na dárečky od Ježíška. Dočkali jsme se, dáreček byl pro každého, hráli se a skládali nové stavebnice. Paní kuchařky uvařili výborný oběd a také jsme ochutnávali cukroví, které děti přinesly z domova..

V pátek jsme popřáli Anežce k narozeninám a vyráběli přáníčka pro rodiče. Po celý týden jsme si užívali předvánoční pohodu a vzpomínali na kamarády, kteří jsou doma a nemohou být ještě s námi. Moc už se těšíme, až se zase společně setkáme po Vánocích.

Přejeme všem krásné Vánoce a do nového roku hodně zdraví.