Po prázdninách do školky! – Třídní schůzky 4.9.2023

Milé děti a rodiče,

těšíme se na Vás v pondělí 4. září 2023. V tento den odpoledne proběhnou třídní schůzky. Třída Sluníček od 15.30 hodin, třída Berušek od 16.15 hodin. 

Od tohoto školního roku bude mateřská škola v provozu v měsíci září – červen od 6 – 16.30, během letních prázdnin (červenec – srpen) od 6.30 – 16,00 hodin. Další novinou v naší mateřské škole jsou nové paní učitelky a asistentky.

Ve třídě Sluníček se na Vás těší paní učitelky Bohunka, Maruška a asistentka Nikola.

Ve třídě Berušek se uvidíte s paní učitelkou – ředitelkou Hankou, Danicou a Veronikou (která je nejen paní učitelka, ale také asistentka).

V obou třídách bude působit také školní asistentka Karolína.

za kolektiv všechny zdraví Hanka Pröschlová