Po prázdninách do školky

V prvním týdnu po prázdninách jsme se ve třídě Berušek  seznamovali s prostředím mateřské školy, a to nejen s  naší třídou, ale také jsme si ukázali kde nám paní kuchařka vaří výborné obědy, kde v případě nemoci počkáme na rodiče a také kde má paní ředitelka svoji kancelář.

Děti se rozpovídaly o zážitcích z prázdnin, které se pak pokusily přenést výtvarně na papír.Při volných i seznamovacích hrách se lépe poznávaly s novými kamarády ve třídě. Vyšel nám čas také na stanovení prvních pravidel třídy, které nám pomohou k tomu, aby nám bylo spolu dobře.

Jedno z prvních pravidel, které děti samy pojmenovaly „Ručičkové pravidlo“ jsme se domluvili  na tom, že:

 • budu si umývat ruce každé ráno vždy  před vstupem do třídy, pak také vždy před a po jídle, když budu mít ruce špinavé a taky po návštěvě toalety
 • ruce si utírám do svého ručníku, který paní školnice každý den pere, v případě že jsme v jiné třídě, použiji  papírový ubrousek
 • zadeček si jako správný předškolák utírám po návštěvě toalety sám
 • papírové kapesníky házím po užití do koše

Rouškové pravidlo

 • mám ve své skříňce v sáčku roušku, kterou použiji v případě potřeby jen já sám
 • pokud je mi špatně, řeknu to paní učitelce, nasadím si roušku a budu čekat na maminku v bezpečném prostředí mateřské školy
 • když mi není dobře, zůstávám doma

Po stanovení ručičkového a rouškového pravidla jsme jako správní předškoláci plnili úkoly. Děti měly na výběr, buď otisknout svoji ruku temperovou barvou na papír, někteří si ji dokonce zvládly i obkreslit a vystřihnout, nebo navlékat korálky, stavět z lega hrady, nebo  umýt všem panenkám ruce a obličeje.

Nožičkové pravidlo“

 • ve třídě chodím pomalu a opatrně
 • dbám na svoji bezpečnost
 • kopu jen do míče
 • zasunuji za sebou židličku
 • na vycházce jdu s kamarádem pomalu ve dvojicích za sebou

Také po stanovení nožičkového pravidla plnili předškoláci úkoly, tentokrát jsme se rozdělili na dvě poloviny. V jedné skupině si děti  procvičily plosku nohy a ve druhé skupině počítaly kamarády v pracovním listě.

V pátek jsme si díky krásnému počasí užili dopoledne v lese, kde měly děti především potřebu prozkoumat blízké okolí, ale i tak se nám podařilo  zahrát seznamovací hru a  vyzkoušet, jak daleko lítají poletuchy.

Před vstupem do lesa jsme si museli též stanovit pravidla.

„Klacíkové pravidlo“

 • v lese si můžu hrát s klacíkem dlouhým jen tak, jak mám dlouhou ruku
 • s klacíky neběháme
 • dávám pozor, abych někomu s klacíkem neublížil

„Zvířátkové pravidlo“

 • v lese jsme na návštěvě, proto se chováme tiše, abychom zvířátka nevyplašili
 • od neznámých zvířátek udržuji odstup
 • na cizí zvířátka nesaháme